Danske forskere finder antenner på stamceller

Der foregår i øjeblikket en meget intens forskning indenfor stamceller verden over, og det forskerne leder efter er en nøgle til at have fuld kontrol i laboratoriet over stamcellernes evne til at udvikle sig til specifikke vævstyper. Ny forskning viser, at stamceller har små antenner, der stikker ud fra cellen, og som kan være med til at afgøre stamcellens videre skæbne: hvorvidt den skal udvikle sig til en hjertecelle, en hjernecelle eller en hvilken som helst anden type celle i kroppen.

Det viser ny epokegørende forskning i et samarbejde mellem danske og amerikanske forskere, der i denne uge offentliggøres i det internationalt anerkendte tidsskrift Journal of Cell Biology.

- Stamceller er uspecialiserede celler fra det befrugtede æg, som kan omdannes eller udvikles til alle celletyper i vores krop, og de besidder derfor et utrolig stort potentiale i sygdomsbekæmpelse og regenerativ medicin. Det er vores håb, at vores opdagelse vil kunne bidrage til de metoder, hvormed man kan reparere skader på væv og indre organer i det voksne individ, siger lektor Søren Tvorup Christensen, Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Sammen med post doc. Aashir Awan, forskere fra Reproduktionsbiologisk laboratorium på Rigshospitalet (Claus Yding Andersen og Anne Grete Byskov) og forskere fra Albert Einstein College of Medicine i New York, åbner Søren Tvorup Christensen forskningsverdenens øjne for disse antenners enorme betydning for cellers indbyrdes kommunikation og opretholdelsen af centrale dele af kroppens funktioner.

Antennerne består af såkaldte primære cilier, der dannes som en enkel, antennelignende struktur, som for nyligt er fundet på mange af cellerne i vores voksne krop. Antennerne stikker ud i cellens omkringliggende miljø, hvor de modtager og formidler information fra omgivelserne til cellen. Den nye opdagelse er, at disse antenner også findes på stamceller, og at antennerne indeholder et af de meget vigtige signalsystemer, Hedgehog signalering, som bestemmer om stamcellerne skal udvikle sig til andre celletyper og dermed forme det nye foster. Ifølge Søren Tvorup Christensen åbner opdagelsen et nyt vindue til forståelse og på sigt behandling af en lang række lidelser, eksempelvis Alzheimers og diabetes, og i bedste fald at reparere eller erstatte det organ, som en syg person mangler.

- Vores forskning er et skridt i denne retning til at forstå, hvordan man med manipulation af antennerne kan styre, hvorvidt stamcellerne i cellekulturer kan omdannes til specifikt væv i den voksne krop, såsom hjertet og andre indre organer. Vi står overfor en revolution indenfor den moderne cellebiologi og -fysiologi, hvor vi i de kommende år vil se en eksplosiv vækst i forskningen indenfor primære ciliers sensoriske funktioner og deres betydning for vores helbred, vurderer lektor Søren Tvorup Christensen.

Yderligere information kan fås hos lektor Søren Tvorup Christensen på tlf 35 32 17 05 / 30 51 07 57 eller e-mail: stchristensen@bio.ku.dk