Uden antenner – ingen kommunikation

Udsendt d. 17. december 2008

Revolutionerende dansk forskning om kommunikation mellem kroppens celler bliver præsenteret på stor international kongres i USA med omkring 20.000 deltagere. Man kan sammenligne forskningen om cellernes kommunikation med, hvad der vil ske, hvis alle jordens satellitter og GPS-systemer satte ud på samme tid, og hvilke følger det ville få for fly- og skibstrafikken.

Uden antenner ingen kommunikation i kroppen – og dermed grobund for forskellige sygdomme eller manglende udvikling af et foster.

Det er konklusionen bag revolutionerende celleforskning på bl.a. Københavns Universitet. Og i øjeblikket er den 42-årige forsker Søren Tvorup Christensen og hans team på Biologisk Institut genstand for stor opmærksomhed i forskerkredse i USA og resten af verden. Det sker i forbindelse med en stor international kongres i San Francisco, hvor Søren Tvorup Christensen fremlægger sit teams arbejde for ikke færre end 20.000 kolleger, folk fra medicinalindustrien og redaktører på førende videnskabelige tidsskrifter.

Ud af tusindvis af såkaldte abstracts (resumeer af videnskabeligt arbejde) har organisationen The American Society for Cell Biology udvalgt 11, der bliver hædret som specielle nyheder på kongressen. Og blandt dem er Søren Tvorup Christensens forskningsresultater.

”Man kan sammenligne vores forskning med GPS-systemet, som er nyttigt, når fly og skibe skal navigere. På samme måde er det med de såkaldte primære cilier, som er til stede som en enkel enhed på overfladen af stort set alle celler i vores krop. De primære cilier er kroppens indre antenner, der holder styr på kommunikationen mellem cellerne, så cellerne bl.a. kan dele sig på det rigtige tidspunkt og vandre i den rigtige retning. Antennerne er med til at opretholde et system af orden, så fosteret kan udvikles korrekt, og den voksne krop kan forblive sund og fungere optimalt - f.eks. når sår skal heles. Hvis antennerne er ødelagte eller mangler, så mister cellerne en meget vigtig evne til at opfange signaler, der styrer cellevandring, hvormed cellerne ikke længere kan hele sår korrekt,” forklarer Søren Tvorup Christensen og hans Ph.D. studerende Linda Schneider, som har arbejdet med projektet gennem de seneste to år.

Det er ikke mange år siden, at de primære cilier ikke blev tillagt nogen værdi for menneskekroppens sundhed eller udvikling af sygdomme. De blev nærmest betragtet som et rudiment i menneskekroppens evolutionshistorie. Men det har bl.a. Søren Tvorup Christensen og hans forskerteam nu vendt op og ned på.

”Vi opererer sandsynligvis med kroppens ultimative kontrolsystem. Vi ser folkesygdomme som fedme, sukkersyge og kræft, som nu kan relateres til fejl i cellens antenner. Og nu tyder alt på, at antennerne også har en afgørende rolle i de mekanismer, som styrer dele af fosterets udvikling og kroppens sårhelingsprocesser. Det får os nu til at undersøge, om cilierne i virkeligheden er et generelt og overordnet sikkerhedssystem i kroppen. Alt tyder nemlig på, at essentiel navigering og kommunikation mellem celler forsvinder, hvis cilierne ikke fungerer korrekt. Forestil dig, at alle jordens satellitter satte ud på samme tid – og hvilke følger det vil få for flytrafikken eller skibe på åbent hav,” understreger Søren Tvorup Christensen.

Yderligere oplysninger:
Lektor Søren Tvorup Christensen på telefon 30 51 07 57 - Link
Kommunikationsmedarbejder Helle Blæsild på 28 75 20 76.