12. oktober 2011

Er biodiversitet tilfældig?

Der er en livlig diskussion blandt biologer om, hvorvidt sammensætningen af arter i givne miljøer er styret af fysiske/kemiske forhold, eller om sammensætningen er mere tilfældig. Forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har fundet at svampene i et område i Nordsjælland fordelte sig helt tilfældigt.

Hvis man forstyrrer plantesamfund, vil det ofte medføre betydelige ændringer. Nogle arter forsvinder og erstattes af andre. Ofte vil det tage lang tid at vende tilbage til det oprindelige udgangspunkt.


Melby Overdrev. Foto: Søren Rosendahl

Forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har undersøgt, om det samme gør sig gældende for svampesamfund på Melby Overdrev i Nordsjælland. De undersøgte svampe lever symbiotisk i planterødder. Forskerne benyttede sig af en ny metode (pyro-sekvensering) til undersøgelse af diversitet, hvor de analyserede flere end 100.000 DNA sekvenser fra svampene. Undersøgelsen, der netop er publiceret i tidsskriftet Journal of Ecology, bygger derfor på et meget stort datamateriale.

Svampene reagerede ikke på forandringer

Undersøgelsen viste overraskende resultater. Svampesamfundene regenererede hurtigt, modsat hvad man kender fra plantesamfund, men der var også lokalt tale om en høj grad af tilfældighed i artssammensætningen i svampesamfundene. Da det er kendt, at denne gruppe af svampe har afgørende betydning for plantesamfundene, sætter det øget fokus på betydningen af tilfældigheder i forståelse af forudsætningerne for biodiversitet.

Professor Søren Rosendahl bekræfter, at ”Resultaterne stiller spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af, at samfund ændrer sig i en forudsigelig retning, hvis de forstyrres. – Gendannelsen af svampesamfundene efter en forstyrrelse viste sig at bære præg af en høj grad af tilfældighed.

Uenighed blandt biologer

Der er fortsat uenighed blandt biologer om, hvad der styrer artssammensætningen i givne miljøer. De fleste hælder til nicheteorien, hvor diversitet afgøres af primært fysiske/kemiske forhold, eksempelvis vand og næring, hvorimod andre arbejder efter den neutrale teori, hvor artssamfund bedst kan beskrives som tilfældigt sammensat. Resultaterne fra Melby Overdrev kan derfor være med til at puste nyt liv i debatten blandt fagfæller.

Link til forskningsartiklen

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2745.2011.01894.x/abstract

Ylva Lekberg, Tim Schnoor, Rasmus Kjøller, Sean M. Gibbons, Lars H. Hansen, Waleed A. Al-Soud, Søren J. Sørensen and Søren Rosendahl: 454-sequencing reveals stochastic local reassembly and high disturbance tolerance within arbuscular mycorrhizal fungal communities Journal of Ecology

Kontakt

Professor Søren Rosendahl, Biologisk Institut, tlf. 3532 2314 / 2267 0711, mail: sorerenr@bio.ku.dk
Kommunikation, Helle Blæsild, Biologisk Institut, tlf. 3532 2076 / 2875 2076 mail: helleb@bio.ku.dk