Ny havemyre indikerer flere myreinvasioner på vej

Udsendt d. 2. december 2008

Nordeuropa har indtil videre undgået fremmede og invasive myrer, men det synes kun at være et spørgsmål om tid, før en ny myreart vil nå vores breddegrader og bryde løs i parker og haver i det sydlige Skandinavien, det nordlige Tyskland og på de britiske øer.

Ny forskning fra Center for Social Evolution på Biologisk Institut under Københavns Universitet viser, hvor myren kommer fra, hvordan den organiserer sine superkolonier, og hvordan den er i stand til at spredes og invadere. Studiet kalder på en langt tættere overvågning af byernes økosystemer for at kunne opdage og imødegå nye introduktioner, før de udvikler sig til et problem.

Invasive arter er en stigende trussel mod bevaringen af den naturlige artsrigdom, og på listen over verdens 100 værste invasive skadevoldere, finder vi alene fem slags myrer. Den amerikanske brandmyre volder hvert år skade for omkring 750 mio. dollar i USA, og i Sydeuropa har argentina-myren spredt sig langs 6000 km kystlinje, hvor den fortrænger lokale insekter og er en plage i beboelser. De seneste års forskning i flere af de invasive myrearter har nu givet overraskende indsigt i deres evolutionære udvikling ved at fokusere på en ny og hidtil dårligt kendt havemyre, der for øjeblikket spredes i Europa.

”Vi har fundet ud af, at den invasive havemyre har udviklet sig fra arter i området omkring Sortehavet, hvor de naturligt danner kolonier med hele netværk af forbundne myrebo med mange dronninger, der parrer sig under jorden og ikke flyver væk bagefter. Det er tydeligt, at der verden over findes ganske mange myrearter med samme levevis, så det forklarer, at flere af dem allerede er blevet til en plage med gigantiske superkolonier, der er opbygget på samme måde, men i langt større skala.” siger lektor Jes Søe Pedersen fra Center for Social Evolution. Centeret har koordineret det internationale hold bag undersøgelsen på i alt 20 forskere fra otte lande.

Den invasive havemyre (Lasius neglectus) var aldeles overset indtil 1990, hvor den først blev beskrevet fra en over 2 km stor superkoloni i Budapest, Ungarn. Siden er myren blevet fundet over 100 steder spredt over Europa, hvor den foretrækker haver og parker og hurtigt fortrænger de lokale arter. Og den rykker gerne indenfor i husene, hvor den er til gene for mennesker. Den ligner den kendte sorte havemyre, men antallet af myrer, der kravler omkring på jorden og i planterne, er omkring 10 gange større. ”Da jeg så myren for første gang, kunne jeg simpelt hen ikke tro, at der kunne være så mange havemyrer på samme græsplæne”, fortæller professor Jacobus J. Boomsma fra forskerholdet, og som var med til at opdage den nye art for snart 20 år siden.

Som den første invasive myre klarer den nye havemyre sig fint ved det tempererede klima i den centrale og nordlige del af Europa og Asien, og den har indtil videre nået så langt mod nord som Jena i Tyskland, Gent i Belgien og Warszawa i Polen.

Det nye studie viser klart, at myrernes betingelser for at udvikle invasive superkolonier allerede findes i deres hjemegn. Her kommer kolonierne ikke ud af kontrol, fordi de holdes i skak af naturlige fjender, og når myrerne ikke flyver, er deres spredning begrænset. Hvis myrerne til gengæld befinder sig i store potteplanter eller anden slags jord, der flyttes af os mennesker hen over landegrænserne, så kommer spredningen let ud af kontrol.

“Derfor vil vi i fremtiden se endnu flere myrer blive invasive, så det er på tide, at vi forstår deres biologi bedre, og den nye undersøgelse er et stort skridt i den retning”, udtaler Jes Søe Pedersen, der leder forskningsprogrammet om invasive myrer i København. ”Men skal vi forhindre fremmede arter i at komme til Danmark, kræver det en egentlig overvågning af udsatte steders dyre og planteliv, og her venter vi stadig på, at miljøministeren kommer med den længe lovede handlingsplan mod invasive arter”, slutter Jes Søe Pedersen.

Artikel:
Cremer et al. (2008): The evolution of invasiveness in garden ants, PLoS ONE.
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0003838

Links:
Kort med aktuel udbredelse af den invasive havemyre:
http://www.creaf.uab.es/xeg/Lasius/Ingles/distribution.htm

Hjemmesiden for Danmarks Grundforskningscenter for Social Evolution: http://www1.bio.ku.dk/forskning/oe/cse/

Kontakt:
Lektor Jes Søe Pedersen Email: jspedersen@bio.ku.dk
Tlf.: 35 32 12 54 (arb) / 28 34 12 54 (mob)