Kirkeugle på katastrofekurs

Udsendt d. 4. maj 2008 

Ny undersøgelse viser, at kirkeuglen snart vil uddø i Danmark, hvis den ikke får hjælp. Forskningsbaseret viden kan redde uglen

Kirkeuglen var engang den mest almindelige ugle i Jylland, men siden 1970’erne er arten gået voldsomt tilbage. Den samlede danske bestand er i dag på kun ca. 100 par i Himmerland og Sønderjylland. Fortsætter udviklingen vil uglen helt forsvinde herhjemme.

I løbet af tre år har et hold forskere fra Center for Makroøkologi og Evolution, Københavns Universitet, Zoologisk Museum og Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, kortlagt de danske kirkeuglers biologi og årsager til tilbagegang. Forskerne har forsøgt at gennemanalysere tilbagegangen, så man fremover kan beskytte uglen med faktuelle og sikre informationer.

- Den dårlige nyhed er, at vi nu ved, at kirkeuglen vil forsvinde fra Danmark, som det går nu. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi skal gøre, hvis vi vil redde den. Vi har de nødvendige oplysninger, så vi kan gøre det rigtige, udtaler professor og projektansvarlig Carsten Rahbek.

Forskningsresultaterne viser, at kirkeuglen mangler mad i yngletiden. Det kan man afhjælpe ved at sikre afgræssede enge med mad nær redestederne. I en startfase kan man evt. fodre uglerne i yngletiden, og så bør man sikre området omkring redestederne.

- Der er flere eksempler på, at ungerne falder i dyrenes drikketrug og drukner. Eller at de sidder fast i redskaber og bygninger eller bliver spist af hunde eller katte, fortæller adjunkt og projektleder, Kasper Thorup.

- Nøgleproblemet ser dog ud til at være en alt for lav ynglesucces, som primært skyldes fødemangel i yngletiden maj-juli, hvor kirkeuglen er afhængig af at kunne søge føde på bar jord eller afgræssede områder. Ungerne dør simpelthen af sult, eller æggene forlades, før de klækkes, fortæller seniorforsker og assisterende projektleder, Peter Sunde.

Kirkeuglen er lidt større og kraftigere end en solsort. Den lever af mus, småfugle, regnorme og insekter og trives bedst på afgræssede enge. Uglen yngler i hulheder i bygninger og træer.

Forskningsprojektet er støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden.

Yderligere information:
Kasper Thorup, projektleder, adjunkt, Zoologisk Museum, tlf.: 3532 1051, mobil: 2835 8564, e-mail: kthorup@snm.ku.dk
Peter Sunde, assisterende projektleder, seniorforsker, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, tlf.: 8920 1704, mobil: 2063 0704, e-mail: psu@dmu.dk

Hjemmeside:
http://www.macroecology.ku.dk/kirkeugle/