22. august 2011

Lasse Riemann modtager Sapere Aude forskningslederbevilling

Støttebeløb: 4,9 mill. kr. 

Fagområde
Marin mikrobiel økologi; dvs. at opnå forståelse af hvilke roller bakterier og virus spiller i havet.

Forskningsprojekt
Kvælstoffikserende bakteriers rolle i havet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?
Allerede som barn blev jeg, qua min fars arbejde som havforsker, introduceret til havet og dets biologi. Denne interesse blev senere stimuleret gennem biologistudiet på Københavns Universitet og uddannelsesophold i USA. Her blev jeg betaget af mikrobiologien og studiet af organismer, som ikke kan ses med det blotte øje, men som spiller en altafgørende rolle for havets tilstand. Det er baggrunden for min nuværende forskning, hvor jeg ved at kombinere mikrobiologi og molekylærbiologi forsøger at forstå koblingen mellem identitet og funktion hos naturlige bakterier i de frie marine vandmasser. Mit håb er, at jeg kan medvirke til fremme forståelsen af havet, hvilket er en betingelse for en holdbar udnyttelse af denne kostbare og truede resurse.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?
Fiksering af kvælstofgas er vigtig for havenes produktion og anses på nuværende tidspunkt kun at blive udført af mikroskopiske cyanobakterier, der laver fotosyntese. Vores nyeste resultater viser, at også en helt anden type bakterier kan udføre kvælstoffiksering, men det vides ikke, hvor vigtige disse organismer er eller hvad, der regulerer deres aktivitet. Disse såkaldte heterotrofe bakterier findes i hele vandsøjlen, også hvor der ikke er lys, da de ikke laver fotosyntese. En større viden om disse bakterier og deres rolle for kvælstofomsætning i havet, lokalt såvel som globalt, vil markant ændre vores forståelse af havets dynamik og de faktorer, der regulerer dets produktion.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?
Sapere Aude programmet giver mig mulighed for at fokusere på en spændende videnskabelig problemstilling, hvor min forskning virkelig vil kunne gøre en videnskabelig forskel. Jeg vil nu kunne etablere en stærk forskningsgruppe, der med basis i de nyeste metoder bedriver forskning på højeste internationalt niveau. Forskningsrådets bevilling vil sikre fokus og kontinuitet i min forskning i de næste 3 år, hvilket vil være essentielt i konkurrencen om efterfølgende finansiering af eksterne nationale og internationale forskningsprojekter.

Lidt om mennesket bag forskeren
Jeg er 39 år og har siden sidste år boet sammen med min hustru og vores to piger på hhv. 7 og 4 år i et hus i Snekkersten. Vi har i en årrække boet i Kalmar i Sverige og nyder nu at være kommet nærmere familie og venner i Danmark. I børnefamiliens hektiske hverdag prioriteres en løbetur, havearbejde og samvær med venner, så snart muligheden melder sig.

Fødested, gymnasium og bopælskommune
Født i Århus, student fra Frederiksborg Statsskole, bopæl i Helsingør Kommune.

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Ecology of non-cyanobacterial N2-fixing bacteria in marine waters.

Kontaktoplysninger
Lasse Riemann. Telefon 3532 1959, 5142 3935; e-mail: lriemann@bio.ku.dk

Links
Lasse Riemanns hjemmeside
Marinbiologisk Sektion
Det Frie Forskningsråd: Sapere Aude