To døde hvaler sænket i Øresund i jagten på knogleæderormen Osedax

Udsendt 11. december 2008

I dag har forskere fra Københavns Universitets Marinbiologiske Laboratorium (MBL) & Øresundsakvariet i Helsingør sænket to marsvin samt nogle ko-lårbensknogler i specialbyggede bure på 23 meters dybde i Øresund. Eksperimentet er en del af et større internationalt forskningsprojekt ledet af zoologen Katrine Worsaae fra MBL. Projektet involverer sænkning af hvalkadavere i Danmark, Sverige, Skotland, Færøerne og Grønland - alt sammen for at studere de ådselædere og andre dyr et sådant levested kan tiltrække.

Bur og båre med marsvin. Foto: Martin Macnaughton

Katrine Worsaae beretter: ”Undersøgelser af hvalkadavere andre steder i verden har vist et mylder af dyr tilpasset dette sære levested. I Stillehavet pågår ligenu adskillige større undersøgelser, mens ingen endnu er foretaget i den nordlige del af Nordatlanten. En af de særeste organismer man hidtil har fundet må siges at være knogleæderormen Osedax – også kaldet zombie-ormen eller snot-ormen. Det er især denne orm vi er på jagt efter. Helt specielt i dyreriget har denne orm basale udvækster kaldet ’rødder’ som gennemborer knoglen. Rødderne huser bakterier der nedbryder knoglerne og videregiver energien til værtsdyret – en unik symbiose man endnu kun har sparsom viden om. Dette gælder kun hunormene; hanormene er små mikroskopiske dværghanner, der hos hunnen holdes i harem på op til flere hundrede styks fastsiddende i et slimhylster omkring hunnen. Ligesom mange af de andre organismer der bebor hvalkadaverne så ankommer Osedax til hvalen som små larver ført med strømmen”.

Med en strategisk placering af marsvinene på 23 meters dybde syd for Helsingborg håber forskerne at indfange larver ført med strømmen ind i Øresund fra Nordsø og Kattegat samt at kunne studere knoglemiljøet på nær hold ved faciliteterne på Marinbiologisk laboratorium og Øresundsakvariet i Helsingør.

Katrine Worsaae fortæller: ”Det er første gang i verden at vi forsøger at studere livet på små tandhval-kadavere som marsvin, der har en population på flere hundrede tusinde individer langs de danske kyster. Med den valgte dybde er det muligt med dykkerhjælp at holde udviklingen under observation og løbende foretage prøvetagninger. Eksperimentet skal gerne løbe i over et år, så vi håber de sejlende folk vil hjælpe os med at passe på bøjerne, der er mærket Ophelia H551, Marinbiologisk Laboratorium Helsingør.

Kontaktperson:
Katrine Worsaae, Marinbiologisk Laboratorium Helsingør, Københavns Universitet
Tlf: +45 3532 1987, Mail: kworsaae@bio.ku.dk