Rejsen til Amerika

Udsendt d. 3. april 2008

Gennem et omfattende genetisk detektivarbejde fastslår et internationalt forskerhold, under ledelse af den danske professor Eske Willerslev fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, at de Nordamerikanske indianeres forfædre, der kom fra Asien, var de første mennesker i Amerika og ikke var af hverken af europæisk, afrikansk eller anden oprindelse som tidligere foreslået. Desuden fastslår Willerslevs team, at indvandringen til Nordamerika skete ca. 1000 år tidligere end hidtil antaget. Resultaterne betyder en revidering af vores forståelse af den tidlige indvandringsrute til det amerikanske kontinent og kan desuden få politiske konsekvenser i spørgsmålet om indianernes status som First Nation, altså efterkommere af de første mennesker i Amerika. Resultaterne er blevet offentliggjort i det internationalt førende amerikanske tidsskrift Science.

Professor Eske Willerslev gjorde store øjne, da han så resultaterne af de DNA prøver, han og hans kollegaer havde udtaget af det, der skulle vise sig at være fossil menneskeafføring fundet dybt nede i huler i Oregons ørken. Den ældste af efterladenskaberne er ved kulstof 14-analyse dateret til at være omkring 14.340 år gammel. Willerslevs prøver af afføringen viser utvetydigt indhold af to genetiske hovedtyper af asiatisk oprindelse, der er unikke for nutidens nordamerikanske indianere. Ikke alene er her beviset for, at de amerikanske indianere er efterkommere af de første indvandrere på kontinentet, men også et bevis på at indvandringen fandt sted ca. 1000 år tidligere, end man hidtil troede.

Det amerikanske kontinent er det sidste af klodens kontinenter, der blev befolket. Hvornår dette skete, og hvor de første indvandre kom fra, findes der adskillige, modstridende og mere eller mindre velbegrundede videnskabelige teorier om. Disse teorier dækker over alt fra en indvandring via et isfyldt Atlanterhav til Thor Heyerdahls sivbådsekspeditioner fra Afrika til Amerika. Den mest veletablerede teori bygger på fund af stenredskaber fra Clovis-kulturen, som ud fra jordlagene, hvor i de findes, er dateret til ca. 13.000 år før vor tid. Man forstiller sig, at et sibirisk folkeslag vandrede, måske på jagt efter mammut, hen over den landbro, der dengang forbandt Sibirien med Nordamerika. Herefter fortsatte de mod syd og spredte sig over det amerikanske kontinent. Vandringen gik gennem en korridor, som for ca. 14.000 år siden åbnede sig i den gigantiske iskollos, der lå som en mur henover det amerikanske kontinent. Med de nye fund må denne indvandringsteori revideres. ”Vores resultater viser, at der har været mennesker syd for iskappen flere hundrede år før, den isfri korridor blev dannet. De første mennesker måtte altså enten vandre eller sejle langs den amerikanske vestkyst for at komme udenom iskappen” fortæller Eske Willerslev og slutter ”medmindre de kom så lang tid før sidste istid, at landpassagen endnu ikke var spærret af is”.

At det nu er påvist, at indianernes forfædre var de første i Amerika er en fjer i hatten for indianerne. Resultaterne kan få konsekvenser for det politiske klima mellem indianersamfundene og resten af den amerikanske befolkning. Det er nemlig ikke alle, der støtter teorien om indianerne som efterkommere af de første amerikanere. Nogle arkæologer hælder til en teori om, at de første indvandrere skulle være kommet fra Europa. En teori der ved fundet af det 9.300 år gamle skelet i 1996, den såkaldte Kennwick Man, satte sindene i kog, da nogle videnskabsfolk hævdede, at skelettets kraniestruktur var udpræget europæisk, mens indianerne på den anden side mente, at Kennwick-manden måtte være en af deres forfædre, og derfor skulle begraves behørigt. Den følsomme strid endte i retten og Kenwick manden blev låst inde i en bankboks. Det er først sidste år, godt ti år efter, at Kennwick-manden er blevet lukket ud, og videnskaben har fået lov at studere ham.

Med Willerslevs og han kollegaers resultater kan de nordamerikanske indianere nu fastcementere deres status som First Nation og opretholde de politiske fordele og rettigheder de har fået tildelt som plaster på såret for tidligere tiders uret.

Kontakt:
Professor Eske Willerslev træffes på telefon 2875 1309 eller på e-mail ewillerslev@bio.ku.dk