Statens Naturhistoriske Museum lægges sammen med Biologisk Institut – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Nyheder & presse > Nyheds- og pressearkiv > Statens Naturhistorisk...

02. november 2018

Statens Naturhistoriske Museum lægges sammen med Biologisk Institut

Organisation

Rektor ved Københavns Universitet har, efter indstilling fra dekanen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, besluttet at lægge Statens Naturhistoriske Museum sammen med Biologisk Institut. Arbejdet med at gennemføre fusionen går i gang med det samme og forventes at være gennemført medio 2019.

Læs pressemeddelelsen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets hjemmeside