Danmarks svampe skal kortlægges

Udsendt d. 8. februar 2008 

I løbet af de næste fem år vil svampekendere gå det danske landskab igennem for at finde ud af, hvordan cirka 2.850 arter af større svampe er udbredt. Projektet ”Atlas over Danmarks svampe” er sendt i felten i kraft af 4,3 millioner kroner i støtte fra Aage V. Jensen Naturfond. Næste år vil alle danskere blive opfordret til at gå på svampejagt.

Svampene hører til de mest artsrige grupper af levende organismer, og deres betydning for både nedbrydning og vækst i naturen er kolossal. Samtidig er de basis for en tocifret milliardindustri i Danmark indenfor enzymer, bagning, brygning, dyrkning til konsum m.m. - ligesom deres tilstedeværelse på uønskede steder koster samfundet milliarder hvert år.

Men vores generelle viden om de danske svampes udbredelse og økologi lader meget tilbage at ønske, og de fleste danskere kender formentlig kun velsmagende og vidt udbredte arter som almindelig kantarel, Karl Johan-rørhat og måske mark-champignon.

Nu skal der sættes målrettet ind for at skabe overblik over de større danske svampes forekomst i alle naturtyperne og kulturlandskabet. Både fagfolk, forskere og folk i al almindelighed skal med ”Atlas over Danmarks svampe” beriges med et større indblik i svampenes univers. Frem til udgangen af 2013 vil cirka 2.850 arter af de højere basidiesvampe – først og fremmest bladhattene, rørhattene, poresvampene, pigsvampene, kantarellerne og barksvampene – blive registreret og bogført.

Svampeatlasset er sendt af sted med en økonomisk håndsrækning på 4,3 millioner kroner fra Aage V. Jensen Naturfond.

Pengene og projektets planlægning er lagt i hænderne på lektor Henning Knudsen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, der i et samarbejde med lektor Thomas Læssøe fra Biologisk Institut, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey skal gennemføre atlasset.

Henning Knudsen har til at føre projektet i mål samlet et hold på en håndfuld af Danmarks førende svampeeksperter, som også er med helt fremme på europæisk plan. Bl.a. Jan Vesterholt som vil blive hovedredaktør og arbejde næsten fuldtids i alle fem år med ”Atlas over Danmarks svampe”.

- Jeg tør godt sige, at svampeatlasset bliver det mest ambitiøse på sit felt nogensinde i Danmark. Resultater, der kommer ind i takt med feltarbejdet, vil løbende blive præsenteret på atlasprojektets hjemmeside. Her vil der også kunne hentes hjælp til bestemmelse af svampene. Alle danskere vil kunne følge kortlægningen af svampene, siger lektor Henning Knudsen, der påpeger, at projektet både rummer en afdeling for fagfolk og forskere og så en mere folkelig del.

- Her vil vi bede danskerne om hjælp til at kortlægge et halvt hundrede arter af de lettest genkendelige og store svampe. Det er for eksempel den farvestrålende oksetunge, der vokser på gamle egetræer, kæmpestøvbolden, rød fluesvamp og judasøre og flere af de almindelige rørhatte. I denne del af projektet vil vi også forsøge at formidle viden om svampenes vitale betydning i landskabet, understreger Henning Knudsen.

Kontaktpersoner:
Henning Knudsen
henningk@snm.ku.dk
Lektor, svampeherbariet
Telefon 35 32 21 86

Jan Vesterholt
Ekstern lektor
myco@vip.cybercity.dk
Telefon 75 72 02 80
Mobil 23 27 39 02