”Årets Underviser” er biolog

Udsendt d. 5. september 2008

Den 38-årige forskningsadjunkt Peter Anton Stæhr fra Biologisk Institut på Københavns Universitet får prisen som "Årets underviser" på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles af formandskaberne for bachelor-, kandidat- og masterstudienævnet samt ph.d-udvalget i fællesskab. Uddelingen af prisen sker ved Det Naturvidenskabelige Fakultets kandidatfest den 5. september kl. 15.00 i Københavns Universitets festsal.

"Årets underviser 2008"

 Tale i forbindelse med uddelingen d. 5. september 2008
Henrik Busch, prodekan for uddannelse

Det er et privilegium at uddele prisen som årets underviser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Det er det lange seje og kollektive træk, der samlet set sikrer og udvikler kvaliteten af vores undervisning. Her gør studienævn, studieledere, institutledelserne, de studieadministrative ansatte og underviserne ved institutterne en enorm arbejdsindsats året rundt. Det er i sig selv et privilegium at benytte talerstoler til at takke jer alle for det; under jeres dedikerede indsats kommer vi ingen vegne.

Men vi skal også fejre dem, der lykkes med noget ud over det sædvanlige, dem som forsøger sig med noget nyt og dem, som slet og ret er ekstraordinært dygtige undervisere. Det gør vi ved at uddele prisen som "Årets underviser" - det er både en konkret anerkendelse af én særlig undervisningspræstation og et symbol på, at vi ikke kun hvad angår forskningen, men også undervisningen går efter excellence.

Prismodtageren er udpeget af formandskaberne for vores fire studienævn, som har været på hårdt arbejde i år. Der har således været indstillet ikke mindre end 30 kandidater, hvor af 5 er indstillet af institutternes undervisningsudvalg og de øvrige er indstillet af individuelle eller grupper af studerende.

Vores ni institutter implementerer i dette studieår en systematisk, løbende evaluering af undervisningen for hele tiden at have fokus på udviklingen af undervisningen. I den forbindelse har vi formuleret en række konkrete mål for kvalitet i undervisningen.

For årets underviser gælder at han eller hun i særlig grad skal have bidraget til, at undervisningen lever op til fire af disse mål:

• At undervisningen har et højt fagligt niveau, baseret på stærke forskningsmiljøer.
• At de studerende udfordres fagligt og opnår et højt fagligt udbytte.
• At undervisningsmål og -former løbende udvikles.
• At studerende og undervisere vurderer, at der er kvalitet i undervisningen.

Formandskaberne for studienævnene har fundet, at den kandidat, der bedst har levet op til disse kriterier er

Peter Anton Stæhr fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Biologisk Institut

I begrundelsen for udpegningen af Peter skriver formandskaberne:

"Peter er fantastisk engageret i både undervisningen og i planlægningen. Han indretter undervisningen efter de studerendes forudsætninger uden at gå på kompromis med den faglige standard. Prisen gives konkret for Peter Anton Stæhrs revision af det obligatoriske statistikmodul på bacheloruddannelsen i biologi. En revision, som har resulteret i en højere beståelsesprocent samt meget forbedrede studenterevalueringer".

Det er ikke vanskeligt at forstå, hvordan valget kunne faldet på Peter Anton Stæhr.

Biologisk Institut og Ferskvandsbiologisk Laboratorium repræsenterer et af vores stærke forskningsmiljøer og et fagområde, hvor der er en lang tradition for at invitere de studerende ind som aktive deltagere i fagmiljøet. Dét er god undervisning.

Peter har påtaget sig at videreudvikle et vigtigt kursus og har opnået både en øget faglighed og stort tilfredshed blandt de studerende. Dét er god undervisning.

Endelig er Peter en repræsentant for de mange, yngre undervisere, som med stort udbytte har gennemført adjunktpædagogikum, og som aktivt bruger den forskningsbaserede viden om undervisning og pædagogik, som vores Didaktikinstitut er eksponent for. Dét er god undervisning.

Der er ingen tvivl om, at vi står overfor meget store udfordringer på uddannelsesområdet med enorme krav udefra, behov for at øge optaget og for at forbedre gennemførselstiderne. Med engagerede, udviklingsorienterede og dygtige undervisere som Peter Anton Stæhr kan vi gå de udfordringer i møde med sindsro.

Kære Peter - mange tak for din store indsats og hjertelig til lykke med kåringen som "Årets underviser 2008"!

 

Det var Biologisk Institut, som havde indstillet Peter Anton Stæhr til prisen. Han er tilknyttet som forsker ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Hillerød, og fik prisen for sit arbejde gennem de seneste to år som ansvarlig for et obligatorisk kursus i statistik, som ca. 200 biologistuderende hvert år har fulgt.

Biologisk Institut skrev bl.a. i sin indstilling til formandskaberne:

"At Peters tilgang til undervisningen i alle henseender har været forbilledlig. Han har stor fokus på de studerendes forudsætninger og på hvilke områder af stoffet, som volder dem særlige vanskeligheder, og som man derfor bør fokusere på i undervisningen," påpegede Biologisk Institut i sin begrundelse.

Den indstilling tog formandskaberne til sig og understregede i sin begrundelse for at tildele Peter Anton Stæhr årets undervisningspris på Det Naturvidenskabelige Fakultet:

"At Peter indretter undervisningen efter de studerendes forudsætninger uden at gå på kompromis med den faglige standard. Prisen gives konkret for Peter Anton Stæhrs revision af det obligatoriske statistikmodul på bacheloruddannelsen i biologi. En revision, som har resulteret i en højere beståelsesprocent samt meget forbedrede studenterevalueringer".

Peter Anton Stæhr er meget glad for prisen og siger:

"Det handler i bund og grund om at gøre sig krystalklart, hvad det er man vil formidle i sin undervisning. Dernæst vælge de mest effektive metoder til at banke viden ind i de studerendes hoveder. Statistik er et vigtigt værktøj i den akademiske værktøjskasse, hvilket gør det muligt at motivere de studerende ved gennemgang af aktuelle cases. Men motivation gør det ikke alene. Det er også vigtigt at udfordre og aktivere de studerende, så de ikke falder i søvn. Endelig er det vigtigt at være engageret og turde lytte til de studerende, også selv om de giver kritik. Man scorer ikke mange point ved at sige: "Jamen, det har jeg jo forklaret mange gange". Hvis de ikke forstår emnet, er det nok, fordi man som underviser har forhastet sig eller glemt nogle elementer i forklaringsrækken. For èn ting er sikkert - De studerende i dag er kloge, dygtige og en fornøjelse at undervise - selv i statistik. Men jeg vil gerne understrege, at jeg har hentet stor hjælp og inspiration fra Institut for Naturfagenes Didaktik, som ligger inde med en guldgrube af ideer til at gøre undervisningen spændende og effektiv - tak for det," siger Peter Anton Stæhr i forbindelse med prisen.

Fokus på kvalitet i undervisningen

Institutterne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet har de senere år øget fokus på at sikre kvaliteten af undervisningen og udvikle nye undervisningsformer, ikke mindst med henblik på at forbedre gennemførselstiderne og mindske frafaldet på uddannelserne. Der er udpeget en række specifikke mål for kvalitet i undervisningen, som institutledelserne løbende vil følge op på - herunder:

• At undervisningen har et højt fagligt niveau, baseret på stærke forskningsmiljøer.
• At de studerende udfordres fagligt og opnår et højt fagligt udbytte.
• At undervisningsmål og -former løbende udvikles.
• At studerende og undervisere vurderer, at der er kvalitet i undervisningen.

Det var præciseret i forbindelse med kåringen, at prismodtageren i særlig grad skulle have bidraget til at styrke disse elementer i undervisningen.

Henrik Busch, der er prodekan for uddannelse, er begejstret for kåringen af årets underviser og udtaler:

"Endnu en gang er det en af vores yngre ansatte, der anerkendes for sit vigtige arbejde med at udvikle undervisningen. Peter Anton Stæhr repræsenterer både forankringen af vores undervisning i meget stærke forskningsmiljøer, en åbenhed overfor nye undervisningsformer og den solide pædagogiske baggrund, som deltagerne i vores adjunktpædagogikum opnår".