Feltstation

Feltstationen Strødam Strødam
Strødams avlsbygning fungerer som laboratorium og kursusejendom for Biologisk Institut og administreres af Strødamudvalget. Bygningen rummer foruden et "vådt" laboratorium i kælderen, et arbejdsrum og muligheder for gruppearbejde.