Forskningsudvalget

Professor Jacobus Boomsma
Associate Professor Dean Jacobsen
Associate Professor Rasmus Kjøller
Professor Morten Petersen
Associate Professor Kim Rewitz
Professor Lasse Riemann
Associate Professor Lone Rønnov-Jessen
Professor Søren Johannes Sørensen
Associate Professor Kaare Teilum
Associate Professor Jeppe Vinther