IT-kontaktudvalg

Lone Winge (formand)
Flemming Ekelund (repræsentant for UP15)
John Fleng Steffensen (repræsentant for Helsingør og UP4)
Kaare Teilum (repræsentant for BIO C)
Søren L. Johansen (repræsentant for AKB)