Samarbejdsudvalg

Ledelsessiden 
Head of Department Niels Kroer (chair)
Deputy Head of Department, professor MSO Karen Skriver
Associate Professor Dean Jacobsen
Head of Administration Lone Winge

Medarbejdersiden 
Laboratory Technician Tine Simonsen (vice chair) - HK laboranter
Attendant Finn Fernando Jørgensen - Dansk Metal  
Finance Assistant Helle Bek Mikaelsen - HK kontor
Laboratory Technician Ayoe Lüchau - HK laboranter
Associate Professor Michael Thomas-Poulsen - Dansk Magisterforening - VIP
Scientific Assistant Nynne Christensen - AC-TAP

Tilforordnet
HR partner Britt Størk-Hansen

Secretary
Bettina Skytte