Buddy-ordning – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Uddannelse > Buddy-ordning

Buddy-ordningen

Buddy-ordningen på Biologisk Institut tilbydes til 1.  års studerende på studieretningerne Biokemi, Biologi og Molekylær Biomedicin. Tilbuddet udbydes første gang fra efteråret 2017. Buddy-ordningen er drevet frivilligt af ældre studerende på de respektive studieretninger.

Det overordnede formål er at guide og coache studerende til bedre integration på Biologisk Institut og KU, samt at give studerende de rette værktøjer til en hverdag på universitet. Den enkelte studerende skal selv ansøge om at få en Buddy.

Tilbuddet udbydes for 1.- og 2. års studerende:

  • 1. års studerende: Midt blok 3 samt blok 4 (forår).
  • 2. års studerende: Midt blok 3 samt blok 4 (forår)

På nedenstående links finder du mere information om:

Hvad laver Buddies?

Biologisk Instituts Buddy-ordning et tilbud til nye studerende om vejledning i prioritering af studiet og livet som studerende. Dette kan eksempelvis være hvordan man kommer godt i gang på studiet, både fagligt og socialt, samt hvordan man strukturerer sin hverdag som universitetsstuderende.

Hvert år rekrutteres et hold på ca. 20 Buddies, hvor alle instuttets bacheloruddannelser er repræsenteret.

Hvordan kan de nye studerende bruge en Buddy?

Buddy-ordningen er et tilbud til 1.- og 2. års studerende, der er indskrevet på uddannelserne Biokemi, Biologi eller Molekylær Biomedicin på Biologisk Institut. Buddy-samtalerne tilbydes både i grupper såvel som individuelle samtaler og er omfattet af tavshedspligt.

Hvad er formålet?

Buddy-ordningen er startet som et supplement til rusvejlederens introduktion, studiets mentorordningsamt studie- og karriervejlednings indsats. Det overordnede formål er at skabe bedre studietrivsel og en bedre integration på KU samt på Biologisk Institut.

Alle Buddies tilknyttet Biologisk institut modtager og trænes i coaching, samtale og motivationsteknikker, for at sikre den bedste vejledning for de studerende. Buddy-ordningen drives frivilligt og ulønnet af ældre studerende (min 3. år eller derover).

Hvem har behov for en Buddy?

Buddy-ordningen er et tilbud til dig, der har oplevet sygdom, stress eller andre omstændigheder, der gør hverdagen på SCIENCE og Biologisk Institut særligt udfordrende.


Vi kan desværre ikke hjælpe alle, da ordningen er i opstartsfasen, men føler du et behov for en Buddy, så søg endelig.

Du kan søge en Buddy, hvis du har brug for en snak om:

  • Hjælp til strukturering af studieliv
  • Prioritering i hverdagen
  • Psykisk belastning over studielivet
  • Hjælp og rådgivning til KUs administration, studenterpræst, studenterservice samt studie- og karrierevejledning
  • Spørgsmål og problemer ved udveksling
  • Sygdom hos dig eller nærtstående familie
  • Eller hvis du er løbet ind i et andet problem, hvor du har brug for hjælp

Hvordan får jeg en Buddy?

Alle med et specifikt behov kan ansøge om at få en Buddy. Der er tilknyttet 6 buddies til Biokemi, 10 til Biologi og 3 til Molekylær Biomedicin. Du kan få tildelt en Buddy ved at udfylde et ansøgningsskema. I ansøgningen har du mulighed for at uddybe, hvorfor du har behov for en Buddy. Ansøgningen bliver vurderet af en udvælgelsesgruppe bestående af ældre studerende og ansatte ved Biologisk Institut. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og tilbagemelding vil foregå vha. ansøgerens KU alumni mail.

Du kan søge en Buddy hele året, når du har behov. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt. 

Vi glæder os til at kunne råde, coache og vejlede dig!