Mette Burmølle

Lektor

Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 20 59
E-mail: burmolle@bio.ku.dk


Mette Burmølle vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Mikrobiologi, biofilm, infektionssygdomme og jordbundsbiologi


Faglig profil
Jeg har udarbejdet Speciale og PhD ved Sektion for Mikrobiologi. Jeg har under mine uddannelser været på udlandsophold i Skotland og Australien, samt i en kortere periode arbejdet som forskningsassistent ved Biocentrum, DTU.
Jeg arbejder med forksellige aspekter af bakterielle interaktioner i biofilm og jord. Min primære interesse er at forstå og beskrive hvordan bakterier interagerer og kommunikerer, når de er en del af komplekse samfund. Min – og gruppens – forskning beskæftiger sig med mange forskellige aspekter af mikrobiologi, både økologiske og sundhedsmæssige. Jeg har erfaring med klassiske mikrobiologiske metoder, men anvender også i høj grad molekylære metoder.