Per Juel Hansen

Professor

Marinbiologisk Laboratorium
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør
Telefon: 35 32 19 85
E-mail: PJHansen@bio.ku.dk


Per Juel Hansen vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Marinbiologi, klima effekter på havmiljø, alger og protozoer


Faglig profil
Jeg studerer biologien hos marine planktoniske protister (alger og protozoer), hvordan de fungerer og hvordan de interagerer med hinanden og med miljøet. De funktionelle studier er for tiden centreret omkring symbiose and hvilken rolle mixotrofi (samtidig brug af fotosyntese og fødeoptag) spiller for protister. De økologiske studier handler om dynamik i algeopblomstringer og hvilken rolle toksiner og forhøjet pH spiller for sådanne opblomstringer. For tiden studerer jeg også hvordan mikrobielle samfund reagerer til forsuring af havet.

Undervisning
Økologisk projekt, marinbiologisk sommerkursus, marinbiologi, protister