Henriette Pilegaard

Lektor

August Krogh Bygningen
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Telefon: 35 32 16 72
E-mail: hpilegaard@bio.ku.dk


Henriette Pilegaard vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Molekylærbiologi, cellebiologi, fysiologi og livsstilsrelaterede sygdomme


Faglig profil
Jeg er uddannet cand.scient. fra Københavns Universitet med biologi som hovedfag og idræt som bifag. Min ph.d. omhandlede laktattransport i skeletmuskulatur og det første postdoc år arbejdede jeg med kaliumbalance i mennesker. Siden dette har min forskning været rettet mod regulering af stofskiftet med særlig fokus på de molekylære mekanismer bag livsstilsrelaterede sygdomme og betydningen af fysisk aktivitet for at forhindre sådanne sygdomme. Vi benytter især humanforsøg og genmodificerede mus med såvel in vivo-målinger som molekylærbiologiske metoder til at undersøge betydning og regulering af disse i bl.a. skeletmuskulatur, fedtvæv og leveren.