Flemming Ekelund

Lektor

Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 21 59
E-mail: fekelund@bio.ku.dk


Flemming Ekelund vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Jordbundsdyr, planter, mikroorganismer og økologi


Faglig profil
I min arbejdsgruppe arbejder vi med terrestrisk økologi. Vi undersøger dyrs og mikroorganismers betydning for plantevækst og nedbrydningsprocesser. For tiden interesser vi os især for hvilken rolle diversitet, klimaforandringer og pesticider spiller i denne sammenhæng.

Undervisning
Organismernes Diversitet, Almen Økologi, Sommerkursus II, (Biologi bachelor), Danske Naturtyper (Biologi kandidat, ansvarlig underviser), Jordbundsbiologi, Mikrobiel Økologi, Protister, (Eukaryot-Mikrobiologi) (Biologi kandidat).