Bent Vismann

Lektor

Marinbiologisk Laboratorium
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør
Telefon: 35 32 19 84
E-mail: bvismann@bio.ku.dk


Bent Vismann vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Marinbiologi, økofysiologi, invasive arter, iltsvind og tilpasninger til svovlbrinte, giftige algers effekt på muslinger


Faglig profil
Jeg studerer økofysiologi hos marine invertebrater (bløddyr), dvs. hvordan fungerer og interagerer dyrene med miljøet. Studierne omfatter bl.a. respiratoriske tilpasninger til lavt iltindhold (iltsvind) og den dertil knyttede tilstedeværelse af svovlbrinte (som er ekstremt giftigt). Jeg har gennem de sidste år også studeret fysiologien hos den invasive stillehavsøsters og den hjemmehørende blåmusling for at forstå deres konkurrence om føde og plads. Et helt nyt område, som jeg sammen med professor Per Juel Hansen studerer, er effekten af giftige alger på muslingers filtration og respiration. Giftige alger, der spises af muslinger, kan medføre at muslingen bliver giftig for mennesker; men hvordan påvirker algerne muslingerne vides der ikke meget om.

Undervisning
Økologisk projekt, Marinbiologi, Eksperimentel marinbiologi, Feltbiologi-I, Brakvandsøkofysiologi, Akvatiske dyrs fysiologi (med DTU-Aqua)