Hans Henrik Bruun

Lektor

Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 12 11
E-mail: hhbruun@bio.ku.dk


Hans Henrik Bruun vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Økologi, biodiversitet, conservation, planter og svampe


Faglig profil
Jeg er cand.scient. i biologi og ph.d. fra Københavns Universitet. Efter ni år ved Stockholms og Lunds Universiteter vendte jeg i 2009 tilbage til København. Min forskning drejer sig om biologisk mangfoldighed og økologi, herunder struktur af plante- og dyresamfund, makroøkologi, populationsbiologi og plante-herbivor-interaktioner. Jeg er både orienteret mod grundforskning og forskning anvendt i naturbevaring (fx invasive arters økologi og naturgenopretning). Jeg underviser i Organismernes Diversitet (grundlæggende botanik), Biodiversitet, Invasionsbiologi, Arktisk Biologi, Makroøkologi, Videregående Plantebestemmelse og Nature management.