Martin Willemoës

Lektor

Biocentret
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N
Telefon: 35 32 20 30
E-mail: willemoes@bio.ku.dk


Martin Willemoës vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Enzymologi, proteinkemi, biokemi og biofysisk kemi


Faglig profil
Jeg er biokemiker og lektor i biokemi og enzymologi på Biologisk Institut. Min forskning omhandler enzymer og samspillet imellem struktur og funktion. Vi arbejder både med proteaser, glykosidaser og enzymer der omsætter mindre molekyler. En stor del af vores forskning går på at re-designe enzymer til nye substrater eller designe nye proteiner med nye funktioner. Min egne interesser går i retning af biofysisk kemi med fokus på enzymer og deres reaktioner med lavmolekylære og højmolekylære substrater.

Undervisning
Jeg underviser på bachelordelen i biokemi og molekylær biomedicin samt på kandidatkurser.