Kresten Lindorff-Larsen

Professor

Biocentret
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N
Telefon: 35 32 20 27
E-mail: lindorff@bio.ku.dk


Kresten Lindorff-Larsen vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Proteinkemi, strukturbiologi, computermodellering og biokemi


Faglig profil
Jeg er cand. scient. i biokemi fra Københavns Universitet og ph.d. fra University of Cambridge. Før min nuværende stilling var jeg forsker ved en privat forskningsinstitituion i New York, vor jeg arbejdede med computersimuleringer af proteiners struktur og dynamik. Ved KU leder jeg en forskningsgruppe under Sektionen for Biomolekylære Videnskaber, hvor vi arbejder med et bredt udsnit af proteinkemiske problemer. Det primære værktøj i vores arbejde er computermodellering af proteiners strukturelle og dynamiske egenskaber, men vi udfører også eksperimenter og arbejder tæt sammen med både biokemikere og NMR gruppe. Vores forskning handler bredt om proteiners egenskaber, f.eks. samspillet mellem struktur, dynamik og funktion, samt om hvordan ligander og lægemidler binder til proteiner.

Undervisning
Jeg underviser primært i proteinkemi.