Riikka Rinnan

Professor

Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 51 82 70 39
E-mail: riikkar@bio.ku.dk


Riikka Rinnan vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Økosystem-atmosfære interaktioner, Climate change, terrestrisk økologi og arktisk biologi


Faglig profil
Jeg har baggrund i miljøvidenskab og mine igangværende forskningsprojekter fokuserer på gasudveksling mellem planter, jord og atmosfæren. I min PhD og efterfølgende år arbejdede jeg med metanproduktion i jord og –transport gennem planter i moseområder samt med jordbundsøkologi. For tiden er jeg specielt interesseret i reaktive gasser, såkaldte flygtige organiske forbindelser (VOC), produceret af planter. Min forskergruppe undersøger hvordan klimaændringer påvirker VOC produktion i planter og jord samt mikrobiel forbrug af disse stoffer. Vi laver feltarbejde blandt andet i Nordsverige og Grønland men også laboratoriebaserede undersøgelser. Jeg er oprindeligt fra Finland og jeg har haft Erasmus-ophold i Spanien. Som forsker har jeg arbejdet perioder i Sverige, Finland og USA.

Undervisning
Jeg underviser i Climate Change and Biogeochemical Cycles, Climate change – an interdisciplinary challenge, Almen Økologi, Arktisk Biologi, Planters økofysiologi og Terrestrial Ecosystem Processes and Global Change.