Kirsten S. Christoffersen

Professor

Universitetsparken 4
2100 København Ø
Telefon: 35 33 01 23
E-mail: kchristoffersen@bio.ku.dk


Kirsten S. Christoffersen vil være en god mentor
for studerende med interesse for:
Ferskvandsøkologi, arktisk og alpin biologi, akvatiske fødekæder, klimaforandringer


Faglig profil
Jeg er ferskvandsbiolog og interesserer mig for alt fra bakterier til fisk. Det jeg arbejder med er hvad der styrer akvatiske økosystemer, hvordan organismegrupper påvirker hinanden og hvilken rolle klimaet spiller. Mine projekter foregår både i tempererede egne og i arktiske/alpine områder. Jeg er begejstreret for feltarbejde på alle tider af året og i alle dele af Verden (har arbejdet i feks. i USA, New Zealand, , Ecuador, Tibet, Svalbard og Grønland). Nogle af de teknikker jeg bruger inkluderer automatiserede målinger men disse går ofte hånd-i-hånd med almindelige biologiske indsamlingsmetoder. Lige nu arbejder jeg med bla. disse emner:
• Vinterdynamik i arktisk søer (hvad sker der under isen?)
• Effekter af klimaforandringer på søer og damme (nu og over større tidsperspektiver)
• Hvilken rolle spiller gæs for arktiske søers økologiske tilstand?
• Søøkologi (især cyanobakterier og invasive arter) og -restaurering

Undervisning
Jeg underviser i kurserne Feltbiologi 3 (Silkeborg), Basal Arktisk Biologi, Arctic Biology, Arctic Field course, Freshwater Ecology, Methods in environmental sampling og Nature management. Desuden underviser jeg på University of Svalbard i Arctic Winter Limnology og Arctic Terrestrial Biology. Jeg har altid prioriteret at vejlede studerende på alle stadier i deres karriere og har indtil nu været vejleder for 15 bachelorprojekter og 45 specialer foruden mange projekter udenfor kursusregi.