Coral research at Department of Biology / Koralforskning ved Biologisk Institut

Hovedområde:Marine biology
 
Målgruppe:Biology, Biochemistry
 
Niveau:Masters, Bachelor
 
Projektbeskrivelse:

KORALFORSKING VED BIOLOGISK INSTITUT

Vil du vide mere om koraller og andre symbioser i havet?

Har du lyst til et eksperimentelt projekt?

Vil du fordybe dig i den nyeste forskning om hvordan koralrev trues af klimakrisen - og hvilke tiltag der arbejdes med for at gøre koraller mere modstandsdygtige? 

Der er mange muligheder for et spændende teoretisk (PUK) eller praktisk (bachelor- eller specialeprojekt) forløb i min forskergruppe, hvor vi arbejder med koraller og vandmænd der har symbiose med mikroalger.

Vi har et velfungerende akvarieanlæg til koraller i den marine sektions faciliteter i Helsingør men vi arbejder også sammen med andre forskergrupper i Australien og Monaco og tager på feltarbejde på Great Barrier Reef.

Her er nogle emner vi arbejder med lige nu:

Hvad sker der nede i korallernes mave? – hvilke processer foregår der? - er der gavnlige mikroorganismer? – hvordan påvirkes disse af stress?

Hvor følsomme er koraller og deres alge-symbionter overfor iltsvind?

Hvad sker der inde i korallers kalkskelet? – hvilke processer foregår der, og hvilke mikroorganismer findes der?

Hvordan påvirker korallers form og adfærd lysmiljøet for deres symbionter?

Hvilken rolle spiller korallers fluorescerende pigmenter for symbionternes fotosyntese?

Forskningen støttes af en stor 5-årig bevilling fra Gordon and Betty Moore Foundation (se mere her: https://www1.bio.ku.dk/nyheder/nyheder/dansk-marinbiolog-blandt-verdens-foerende-symbioseforskere/ ).
Ambitionen for 2021/22 er at samle 5-10 engagerede biologi-/biokemi-studerende (på bachelor- eller kandidat-uddannelsen), der har lyst til at indgå i vores forskningsaktiviteter.

Kontakt mig, hvis du er interesseret i at vide mere mulighederne for et individuelt eller gruppe-projekt:

Michael Kühl, professor

E-mail: mkuhl@bio.ku.dk Mobil: 4047 6304 Twitter: @MicroSensing


CORAL RESEARCH AT DEPARTMENT OF BIOLOGY

Do you want to learn about corals and other marine symbioses?

Are you looking for an experimental project?

Do you want to look into the latest research on how the climate crisis threatens corals reefs, and which mitigation strategies could lead to more resilient corals?

There are many possibilities for an exciting theoretical (PUK) or practical (BSc or MSc) project in my research group, where we investigate symbiont-bearing corals and jellyfish.
We have corals and jellyfish growing in special aquaria at the facilities of the marine section in Helsingør, but we do also collaborate with research groups in Australia and Monaco and go to the Great Barrier reef for field work. Here are some of the research themes we currently work on:

What is going on in the coral stomach? – what processes are happening? – are there beneficial microbes? – how do these respond to stress?

How sensitive are coral, jellyfish and their algal symbionts to oxygen depletion?

What is going on in the coral skeleton? – what processes and which microbes are present?

How does coral shape and behavior affect the light conditions for their algal symbionts?

What is the role of fluorescent pigments in corals for the photosynthesis of their algal symbionts?

The research is supported by a large 5-year grant from the Gordon and Betty Moore Foundation (see more details here: https://www1.bio.ku.dk/nyheder/nyheder/michael-khl-wins-moore-investigator-award-in-aquatic-symbiosis/)

The ambition in 2021/22 is to assemble a group of 5-10 enthusiastic biology/biochemistry students (bachelor or masters level) that would like to link up with our research.

Contact me, if you are interested in knowing more about possibilities for individual or group projects:

Michael Kühl, professor

E-mail: mkuhl@bio.ku.dk Mobile: 4047 6304 Twitter: @MicroSensing

 
Anvendte metoder:Microsensors, gas exchange, bioimaging, 3D bioprinting, microscopy, electron microscopy, molecular analyses
 
Keywords:Ecology, Symbiosis, Coral reefs, Ecophysiology, Microbiology
 
Projekthjemmeside: https://twitter.com/microsensing
 
Vejleder(e): Michael Kühl
 
E-mail:mkuhl@bio.ku.dk