Climate-smart African rice

Hovedområde:Agro-biology
 
Målgruppe:Biology, Biochemistry, Bioinformatics
 
Niveau:Bachelor
 
Projektbeskrivelse:

Hjælp os med at finde egenskaber hos ris så denne vigtige afgrøde tåler både oversvømmelse og tørke - det er helt nødvendigt hvis Afrika skal kunne tackle klimaforandringerne og sikre fødevarer til alle.

Afrika går ikke fri af klimaforandringerne - der bliver måske mindre nedbør men når regnen falder sker det som skybrud som så forårsager oversvømmelser. Når det ikke regner i længere tid, resulterer det i tørke. Derfor haster det med at forædle afgrøder, som tåler begge dele!

Danida har bevilget en stor pose penge til Biologisk Institut på Københavns Universitet; projektet hedder "Climate-smart African rice" og er et samarbejde imellem universitetet, Sokoine University of Agriculture i Tanzania og the International Rice Research Institute på Filippinerne. Vi har lovet at arbejde hårdt for at fremavle 2 nye sorter af ris, som klarer sig bedre under de forventede klimaforandringer.

Vi er eksperter i abiotisk stres hos planter, som bl.a. omfatter oversvømmelsestolerance, tørketolerance og salttolerance - eller i virkeligheden manglen på samme. For meget vand, for lidt vand og for meget salt udløser en række stresreaktioner, og bliver det virkelig slemt så dør planterne. Vore projektpartnere har fine samlinger af ris, som enten klarer sig specielt godt eller specielt dårligt, hvis de stresses. Men de ved ikke hvorfor, og det er vores opgave at finde svaret. Hvis vi ikke ved hvorfor, kan vi ikke komme videre med den egentlige forædling.


Kom og hjælp os - dit bachelorprojekt kan sagtens gøre en forskel!


Du skal helst vide en lille smule om planter på forhånd, men med kun 3 års studieerfaring ved vi godt at du måske ikke allerede er verdensmester. Du skal frem for alt ønske at gøre en forskel for den verden du lever, og så skal du helst også have en forståelse for, at vi er i gang med et langt sejt MEN NØDVENDIGT træk - og det kan du blive en del af.

 
Anvendte metoder:Phenotyping, MicroResp, Microsensors
 
Keywords:Oversvømmelse, Klimaforandringer, Global change, Tørke
 
Projekthjemmeside: www.flooding.dk
 
Vejleder(e): Ole Pedersen
 
E-mail:opedersen@bio.ku.dk