Specialeprojekt for 1-2 personer omkring arbejdsrelateret eksponering for mikroorganismer på spildevands- og bioaffaldsanlæg

Hovedområde:Microbiology
 
Målgruppe:Biology, Biochemistry
 
Niveau:Masters
 
Projektbeskrivelse:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ansatte, der arbejder med affald og med spildevand, kan være udsat for høje koncentrationer af bakterier og svampe, hvilket kan udgøre en helbredsrisiko for de ansatte. I dette projekt skal vi tage luftmålinger på spildevandsanlæg og affaldsanlæg der modtager bioaffald, hvor vi måler både på personer og i forskellige områder på anlæggene. Formålet er at vurdere eksponeringen for bakterier og svampe. Vi måler koncentrationer, bestemmer arter ved MALDI-TOF massespektrometri og evt. next generation sequencing (NGS). Der kan også laves andre analyser, såsom at teste svampe og bakterier for antibiotikaresistens, måle det totale inflammatoriske potentiale (TIP) af det mikrobiologiske samfund ved brug af humane cellelinjer, og måle mikroorganismers evne til at danne biofilm. Idéen er at undersøge forskellene mellem spildevands- og affaldsanlæg.
Hvis den studerende selv har idéer til projektet eller særlige analyser i tankerner, kan vi sagtens diskutere det nærmere. 

Hvis man er to studerende kan man lave og skrive projektet sammen.

Kontakt: Anne Mette Madsen, seniorforsker, amm@nfa.dk; Pil Uthaug Rasmussen, postdoc, pur@nfa.dk; eller Signe Agnete Møller, PhD studerende sag@nfa.dk

 

 
Anvendte metoder: MALDI-TOF massespektrometri og Next Generation Sequencing (NGS)
 
Projekthjemmeside: https://www1.bio.ku.dk/english/research/microbiology/
 
Vejleder(e): Mette Burmølle
 
E-mail:burmolle@bio.ku.dk