Bacteriophage therapy - a new method for controlling pathogenic bacteria in aquaculture

Hovedområde:Marine biology
 
Målgruppe:Biology, Biochemistry
 
Niveau:Masters, Bachelor
 
Projektbeskrivelse:

Virus der inficerer bakterier, de såkaldte bakteriofager, kan potentielt udnyttes til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier, som et alternativ eller supplement til antibiotika. I samarbejde med en række danske og udenlandse forskningsinstitutioner og virksomheder gennemfører vi i øjeblikket to store forskningsprojekter, der undersøger potentialet i denne nye behandlingsform kaldet bakteriofag-terapi i behandlingen af fiskesygdomme. Projekternes formål er at udvikle en ny metode til behandling af infektioner med henholdsvis Vibrio anguillarum og Flavobacterium psychrophilum, der forårsager milliontab i akvakultur verden over. Bakterierne er resistente overfor de mest anvendte kemiske antibiotika. Projekterne vil belyse potentialet i dette behandlingsprincip, og skabe grundlaget for en egentlig kommerciel udnyttelse af metoden. Rent praktisk betyder det bla. arbejde med isolering og karakterisering af bakteriofager, samt test af effekter af bakteriofagtilsætning på overlevelse af de pathogene bakterier og af inficerede fisk.

 
Anvendte metoder:Microbiological and molecular biological methods
 
Keywords:pathogens, viruses, fish disease, bacteria
 
Vejleder(e): Mathias Middelboe
 
E-mail:mmiddelboe@bio.ku.dk