Bacteriophage control of microbial biofilms - Pseudomonas aeruginosa from cystic fibrosis patients

Hovedområde:Marine biology
 
Målgruppe:Biology, Biochemistry
 
Niveau:Masters, Masters
 
Projektbeskrivelse:

I et nyt samarbejdsprojekt med Lektor Oana Ciofu, Institut for International sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, undersøger vi, hvordan bakteriofager påvirker evolution og egenskaber af Pseudomonas aeruginosa under infektion af luftvejene hos CF patienter. Hos disse patienter udvikler P. aeruginosa høj grad af resistens overfor antibiotika, og et af formålene med projektet er at vurdere om bakteriofager kan anvendes som alternativ til antibiotika i bekæmpelsen af bakteriefinfektioner i CF patienter.

 
Anvendte metoder:microscopy, flow cells, molecular biology
 
Keywords:biofilms, pathogens, viruses, disease, bacteria
 
Vejleder(e): Mathias Middelboe, Oana Ciofu
 
E-mail:mmiddelboe@bio.ku.dk