Stud.mentorordning – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Uddannelse > Stud.mentorordning

Stud.mentorordningen

Stud.mentorordningen på Biologisk Institut tilbydes til bachelorstuderende (fortrinsvis 1.- og 2. års studerende) på studieretningerne Biokemi, Biologi og Molekylær Biomedicin. Stud.mentorordningen er drevet frivilligt af ældre studerende på de respektive studieretninger.

Det overordnede formål er at guide og coache studerende til bedre integration på Biologisk Institut og KU, samt at give studerende de rette værktøjer til en hverdag på universitetet. Den enkelte studerende skal selv ansøge om at få en Stud.mentor.

Tilbuddet udbydes for bachelorstuderende (fortrinsvis på 1. og 2. studieår). På nedenstående links finder du mere information om:

Hvad laver en Stud.mentor?

Biologisk Instituts Stud.mentorordning er et tilbud til bachelorstuderende om personlig vejledning i at være studerende. Dette kan eksempelvis være, hvordan man kommer godt i gang på studiet, både fagligt og socialt, samt hvordan man strukturerer sin hverdag som universitetsstuderende.

Hvert år rekrutteres et hold på ca. 20 Stud.mentorer, hvor alle instituttets bacheloruddannelser er repræsenteret.

Hvordan kan de nye studerende bruge en Stud.mentor?

Stud.mentorordningen er et tilbud til 1.- og 2. års studerende, der er indskrevet på uddannelserne Biokemi, Biologi eller Molekylær Biomedicin på Biologisk Institut. Stud.mentorsamtalerne tilbydes både i grupper såvel som individuelle samtaler og er omfattet af tavshedspligt.

Hvad er formålet?

Stud.mentorordningen er startet som et supplement til rusvejlederens introduktion, studiets mentorordning samt studie- og karriervejlednings indsats. Det overordnede formål er at skabe bedre studietrivsel og en bedre integration på KU samt på Biologisk Institut.

Alle Stud.mentorer modtager og trænes i coaching, samtale og motivationsteknikker for at sikre den bedste vejledning for de studerende. Stud.mentorordningen drives af instituttet, men sammen med frivillige og ulønnede ældre studerende (min 3. år eller derover).

Hvem har behov for en Stud.mentor?

Stud.mentorordningen er et tilbud til dig, der til tider kan opleve dig stresset på studiet, eller som bare har lidt svært ved at få dagligdagen som studerende til at fungere. Det er helt naturligt, at studielivet i perioder kan føles særligt udfordrende, og her kan det være rart at få input og konkrete råd fra ældre studerende.


Du kan søge en Stud.mentor, hvis du har brug for en snak om:

  • Hjælp til strukturering af studieliv
  • Prioritering i hverdagen
  • Problemer i studiemiljøet
  • Hjælp og rådgivning til KUs administration, studenterpræster, studenterservice samt studie- og karrierevejledning
  • Eller hvis du er løbet ind i et andet problem, hvor du har brug for hjælp

Hvordan får jeg en Stud.mentor?

Alle med et specifikt behov kan ansøge om at få en Stud.mentor.  Du kan få tildelt en Stud.mentor ved at udfylde et ansøgningsskema. I ansøgningen har du mulighed for at uddybe, hvorfor du har behov for en samtale med en Stud.mentor. Ansøgningen bliver vurderet af en udvælgelsesgruppe bestående af ældre studerende og ordningens koordinator ved Biologisk Institut. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og tilbagemelding vil foregå vha. ansøgerens KU alumni mail. Hvis vi får mange ansøgninger, forsøger vi at prioritere bedst muligt.

Du kan søge en Stud.mentor hele året, når du har behov. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt. 

Vi glæder os til at kunne råde, coache og vejlede dig!