Nyheder fra Biologisk Institut – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

BIO > Nyheder fra Biologisk ...

Nyheder fra Biologisk Institut

 • 07.11.2017

  På jagt efter den tabte danske natur

  Små nøjsomme plantearter forsvinder med rivende hast i det næringsfede danske landskab. Kan vi hente de uddøde arter i Sverige og genoplive dem herhjemme? »

 • 18.10.2017

  Ecology of High Altitude Waters

  Ny bogudgivelse: ‘Ecology of High Altitude Waters’ af Dean Jacobsen og Olivier Dangles, Oxford University Press »

 • 10.10.2017

  Naturen i Danmark - i ny udgave

  ”Naturen i Danmark” - det store bogværk fra Gyldendal i fem bind - er netop udkommet i en updateret udgave. Mange forskere tilknyttet Biologisk Institut eller andre universiteter er skribenter eller redaktører. Professor Kaj Sand-Jensen er hovedredaktør. »

 • 05.10.2017

  Grønlandske deltaer vokser

  Deltaer er vigtige økosystemer, hvor ferskvandet møder havet, og hvor mennesker i århundreder har dyrket landbrug og fiskeri. I dag er de fleste deltaer verden over ved at drukne på grund af øget menneskelig udnyttelse og global havspejlstigning. I en artikel, netop publiceret i Nature, viser forskere fra Center for Permafrost ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Biologisk Institut på Københavns universitet, at de grønlandske deltaer tværtimod er vokset. »

 • 12.09.2017

  Post Doc Jonathan Shik received a ERC Starting Grant

  Jonathan (Jon) Shik received a prestigious ERC Starting Grant from the European Research Council (ERC). He is a community ecologist exploring how physiological traits govern the performance and coexistence of species in diverse habitats, and against a backdrop of climate change. »

 • 26.07.2017

  Det danske referencegenom kan ændre vores syn på behandling

  GenomeDenmark-konsortiet har nu færdiggjort næsten 5 års arbejde med at skabe et dansk referencegenom. Referencen har opnået en kvalitet og informationsdybde, der er uset selv for større beslægtede internationale studier. På grund af den høje kvalitet og unikke fremgangsmåde har konsortiet bestående af tre danske universiteter og virksomheden BGI Europe kunnet analysere områder af det menneskelige genom, som ingen andre i verden er lykkedes med at sekventere.  »

 • 07.07.2017

  Aske fra biobrændsel kan genbruges uden negative miljømæssige konsekvenser

  De globale klimaforandringer kræver forskning i nye metoder for at redde og genoprette naturen. Et forskerhold centreret omkring Biologisk Institut, Københavns Universitet har vist, at aske fra biobrændsel kan udnyttes som et bæredygtigt gødningsmiddel uden at skade miljøet – resultater, som kan optimere brugen af vedvarende energiformer betragteligt.  »

 • 26.06.2017

  Rektor Henrik Wegener på besøg

  Københavns Universitets nye rektor Henrik Wegener besøgte mandag d. 26. juni Biologisk Institut som et led i hans besøgsrække på alle universitetets 38 institutter. Udover at møde ledelse og medarbejdere fik rektor også mulighed for at se ét af Biologisk Instituts store core facilitet. »

 • 19.06.2017

  Tarmbakterier i kampen mod overvægt

  Sammensætningen af bakterier i tarmene spiller en stor rolle for udvikling af overvægt. Ny forskning fra samarbejdet mellem Biologisk Institut, Københavns Universitet og forskningsgrupper i Kina giver ny viden om samspillet mellem tarmens bakterier og fedme.  »

 • 01.06.2017

  Danmarks vandplanter - nyt stort bogværk

  Efter tre års arbejde udgiver de to jyske vandplanteeksperter Jens Chr. Schou og Bjarne Moeslund sammen med KU-ferskvandsbiologerne Lars Båstrup-Spohr og Kaj Sand-Jensen et stort gennemillustreret værk om Danmarks vandplanter. Værket vil styrke studier af biodiversitet og miljøtilstand i søer, vandløb og kystvande. »