Studiepladser i AKB ”bogladen”

Rummet er beregnet for max. 20 personer. Som udgangspunkt er pladserne fordelt ligeligt mellem NEXS og BIO. Ubenyttede pladser kan dog overdrages mellem institutterne.

  • Plads kan kun bookes af studerende med daglig gang i AKB og med vejleder fra AKB
  • Vi har 10 stk. faste pladser og 10 stk. flexpladser, og her møder man bare op og tager den ledige flexplads når man kommer og rydder bordet når man går hjem.
  • Pladserne bookes ved henvendelse til Sussi på e-mail sussi.krogh@bio.ku.dk som derefter sender en blanket der skal udfyldes. Og sendes retur til hende.
  • Plads anvises for 6 måneder. Pladsanvisning kan forlænges efter anmodning fra den studerende og dennes vejleder.
  • Til hver plads hører et skab. Brugeren skal selv anskaffe hængelås såfremt en sådan ønskes. Såfremt en bruger ikke har tømt sit skab ved fratrædelsen af sin plads, vil skabets lås blive brudt op og tømt.
  • Foruden brugerne er der kun givet adgang til rummet for nøgle-personer med tilknytning til AKB bygningen.
  • Ved pladsmangel opføres folk på en venteliste.

Ved brug af lokalet bedes der vises hensyn til andre brugere ved bl.a.

  • Ikke at snakke i mobiltelefon.
  • Ikke at bruge lokalet til møder.
  • Ikke at bruge lokalet til sociale arrangementer.

Brugerne bedes huske at afmelde en plads, såfremt den ikke ønskes mere, således at den næste på ventelisten kan komme til.

mvh
AKB`s varemodtagelse: Sussi Lene Krogh sussi.krogh@bio.ku.dk / 40 22 43 22
Supplant: Allan Nielsen: allann@bio.ku.dk / 28 75 22 94
VIP ansvarlige: Henriette Pilegaard (BIO) / Jørgen Wojtaszewski (NEXS)

Download skema_til_udlån_af_Studiepladser_i_AKB