Corps of censors in Biology

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets ca. 140 censorer. Universiteterne og fagets undervisere har med hjemmesiden en let og altid opdateret adgang til oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan fx ske i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Den nuværende periode vil vare fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Desuden findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om de uddannelser, som er dækket af censorkorpset i biologi, samt overordnede regler for uddannelserne. Der er tillige adgang til de seneste nyheder fra Censorformandskabet.

Contact

Sekretær for BIOcensorkorpset
Charlotte Zoey Søndergaard

Biologisk Institut
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N
Kontor: 1.1.14

Telefon: +45 3533 3627
E-mail: BIOcensor@bio.ku.dk