Censorkorpset for Biologi

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets ca. 600  censorer. Universiteterne og fagets undervisere har med hjemmesiden en let og altid opdateret adgang til oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.
Ved at klikke på det grå felt i højre side kommer man til oversigten over det beskikkede censorkorps for perioden.

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan fx ske i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Den nuværende periode vil vare fra 1. april 2022  til 31. marts 2026. 

Det nye korps er nu meldt ud og listen er synlig på siden.

Ved brug af ekstern censor fra BIOcensor-korpset anbefales flg. procedure:

  • Tag kontakt til administration på eget institut, for yderligere info om regler og brug af ekstern censur
  • Vælg censor fra listen over beskikkede censorer
  • Der kan ikke vælges censor fra eget universitet ved ekstern censur
  • Findes der ikke en censor på listen som dækker emnet, kan man i helt særlige tilfælde søge om ad hoc censor beskikkelse ved at gå ind på 'Blanketter' i venstre side.

 

Kontakt

Sekretær for BIOcensorkorpset
Charlotte Zoey Søndergaard

Biologisk Institut
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N
Kontor: 1.1.14

Telefon: +45 3533 3627
E-mail: BIOcensor@bio.ku.dk