Strødamudvalget – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Strødam Naturreservat > Strødamudvalget

Strødamudvalget

Strødamudvalget har til opgave at forvalte skovens drift på en sådan måde, at det i overensstemmelse med de pålagte servitutter kan tjene som reservat for det nordsjællandske dyre- og planteliv og som forsøgsfelt for botaniske og zoologiske studier.

Strødamudvalget er nedsat af Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet og består for tiden af:

Professor Torben Dabelsteen (formand)
Biologisk Institut
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 13 05
E-mail: tdabelsteen@bio.ku.dk

Lektor Thomas Læssøe
Biologisk Institut
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 23 07
E-mail: thomasl@bio.ku.dk

Lektor Hans Henrik Bruun
Biologisk Institut
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 35 32 12 11
E-mail: hhbruun@bio.ku.dk