Strødams avlsbygning fungerer som laboratorium og kursusejendom for Biologisk Institut og administreres af Strødamudvalget.

Henvendelse om brug af laboratoriet skal ske til Torben Dabelsteen.

Bygningen rummer foruden et "vådt" laboratorium i kælderen, arbejdsrum og muligheder for gruppearbejde.

En del af laboratoriet bebos af et bestyrerpar, men der er herudover mulighed for overnatning for et begrænset antal forskere eller studentergrupper på op til 4 personer. Der kan påregnes overnatningsgebyr.

I perioder vil en del af bygningen tillige være optaget af forskere i længere tid.