Strødam Naturreservat – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Strødams avlsbygning fungerer som laboratorium og kursusejendom for Biologisk Institut og administreres af Strødamudvalget.

Henvendelse om brug af laboratoriet skal ske til Torben Dabelsteen.

Bygningen rummer foruden et "vådt" laboratorium i kælderen, arbejdsrum og muligheder for gruppearbejde.

En del af laboratoriet bebos af et bestyrerpar, men der er herudover mulighed for overnatning for et begrænset antal forskere eller studentergrupper på op til 4 personer. Der kan påregnes overnatningsgebyr.

I perioder vil en del af bygningen tillige være optaget af forskere i længere tid.