Afsluttede specialer – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Afsluttede specialer 2012

143 specialer sorteret i kronologisk orden

Troels Askhøj Andersen
Targeting of PDGFRa to the primary cilium
Dato: 05-01-2012. Vejleder: Lotte Bang Pedersen
Katrine Weihe-Lorenzen
Betydning af PGC-1a for resveratrol og fysisk aktivitets gavnlige effekter i fedtvæv ved aldring
Dato: 10-01-2012. Vejleder: Henriette Pilegaard
Martin Abel-Kistrup
Expressional analysis of lysine acetyl transferases in the pancreatic b-cell
Dato: 10-01-2012. Vejleder: Ian H. Lambert
Sara Lind Jepsen
Internalization and intracellular trafficking of the insulin receptor after stimulation with high and low affinity ligands
Dato: 16-01-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Irina Nikolaeva Marinova
Generation and characterization of conditional cct1 and cct6 mutants in fission yeast
Dato: 20-01-2012. Vejleder: Christian Holmberg
Louise Würtz
Funktion af søstjerneøjne: morfologi og adfærd
Dato: 20-01-2012. Vejleder: Jens Høeg
Maria Perestrello
The Role of Primary Cilia in the Cardination of TGF-beta Signaling in Cardiomyocyte Differentiation
Dato: 23-01-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Eleonora Bruno
Motility and feeding behaviour in copepod nauplii
Dato: 27-01-2012. Vejleder: Per Juel Hansen
Mette Noort Hansen
Muligheder for etablering af overdrev langs Roskilde Fjord - et birag til Roskilde Kommunes Natura 2000-handleplan
Dato: 27-01-2012. Vejleder: Helge Ro-Poulsen
Timo Jattu
Kort- og langtidseffekter af fridykning: Evaluering af prækonditionering
Dato: 27-01-2012. Vejleder: Carsten Juel
Jens Ulrik Lütken Henriksen
The angiogenetic potential af Adipocyte Derived Stem Cells (ADSC) tested in a 3-dimensional in vitro functional angiogenesis assay
Dato: 01-02-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Brian Stidsen
A probabilistic model of the local structure of antibodies: Phaistos implementation
Dato: 08-02-2012. Vejleder: Thomas Hamelryck
Vytautas Iesmantavicius
Characterization of structural properties of ACTR and its coupled folding and binding with NCBD
Dato: 10-02-2012. Vejleder: Flemming Poulsen
Karin Dreisig Sørensen
Prostate development as target for mixtures of endocrine disruptors
Dato: 15-02-2012. Vejleder: Kristiansen, Karsten
Rasita Bumbuleviciute
The Significance of Calmodulin Lysine 115 Trimethylation Analyzed in Chicken DT40 Cells
Dato: 22-02-2012. Vejleder: Martin Berchtold
Tine Westergaard Højfeldt
REG3g's role in pancreatic cell proliferatin and b-cell regeneration
Dato: 22-02-2012. Vejleder: Lone Rønnov-Jessen
Aiste Aleliunaite
The role of primary cilia in regulating the expression and subcelular localization of kinesin-3 motor protein Kif13B
Dato: 23-02-2012. Vejleder: Lotte Bang Pedersen
Sara Ram Pedersen
Comparison of vaccine-induced CD8 cell responses towards exogenous and endogenous tumor antigens
Dato: 23-02-2012. Vejleder: Allan Randrup Thomsen
Anne Andersen
Population genetics of reintroduced and source populations of the socially parasitic Large Blue Butterfly Maculinea arion
Dato: 23-02-2012. Vejleder: David Nash
Cæcilie Willumsgaard
En analyse af den afrikanske elefants sociale organisering
Dato: 02-03-2012. Vejleder: Torben Dabelsteen
Ida Signe Bohse Larsen
Characterization of a putative DJ-1 orthologue in fission yeast
Dato: 02-03-2012. Vejleder: Rasmus Hartmann-Petersen
Henriette Lundbye Petersen
Biomarkers of exposure and effects in a pyrene exposed amphipod (Crustacea: Gammarus)
Dato: 05-03-2012. Vejleder: Kirsten Christoffersen
Tobias Højgaard Dovmark
New ways of visualizaingg lysosomal status in cancer research
Dato: 05-03-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Mette Juul Nielsen
Undersøgelse af ekstracellulær matrix remodelering associeret med lever fibrose med fokusp å basal membranproteiner
Dato: 08-03-2012. Vejleder: Karen Skriver
Mads Pødenphanth
Lokalisering og virkning af CCH-amide 1 og 2 i Drosophila
Dato: 14-03-2012. Vejleder: Cornelis Grimmelikhuijzen
Anna Maria C.K. Lindqvist
Pancreas cancer, signaltransduktion og de mulige effekter af fiskepeptider på dels apoptose dels proliferation
Dato: 14-03-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Sanne Raahauge Rasmussen
Sårbarhedsanalyse af Gribskov - Zonering i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Dato: 16-03-2012. Vejleder: Helge Ro-Poulsen
Jacob Møller
Metabolic capabilities and escape behavior of the lesser sandeel
Dato: 20-03-2012. Vejleder: John Fleng Steffensen
Sidsel Nag
Effects of fusing enhanced green fluorescent protein to luminal, soluble ERAD substrates
Dato: 20-03-2012. Vejleder: Lars Ellgaard
Jacob Kring Højgaard
Metabolic capabilities and escape behavior of the lesser sandeel
Dato: 20-03-2012. Vejleder: John Fleng Steffensen
Michelle Schollert Skovgaard
Nitrogen fixation and carbon exchange in high arctic heath: Effects of experimental warming and UV-B exclusion
Dato: 22-03-2012. Vejleder: Anders Michelsen
Özge Er
Prevention and Treatment of Bacterial Biofilm Infectin in the Soft Tissue filler Aquamid
Dato: 27-03-2012. Vejleder: Michael Kühl
Anders Dichow
Undersøgelser af Kastanieminérmøllet, Cameraria ohridella's biologi og dets parasitoidkompleks i Danmark
Dato: 28-03-2012. Vejleder: Helge Ro-Poulsen
Tina Vindum
Investigation of Streptococcus pyogenes Superantigens and Toxins
Dato: 13-04-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Malene Winther
Cell adhesion molecules NCAM2 and FLRT3 - Neuritogenesis and extracellular interactions of mimetic peptides
Dato: 13-04-2012. Vejleder: Rasmus Hartmann-Petersen
Anca Stoica
Interaction of the diabetes-2 associated transcription factor TCF722 and the Ca2+ binding ALG2
Dato: 18-04-2012. Vejleder: Martin Berchtold
Nadia Hashem
The role of TMEM16 channels in taurine transport and aoptosis
Dato: 27-04-2012. Vejleder: Ian H. Lambert
Rikke Stagaard Petersen
Development of S100A4-targeted nanorods for anticancer therapy
Dato: 01-05-2012. Vejleder: Lisby, Michael
Jens-Uwe Spremberg
Cypris settling og dannelse af dværghanner hos den androdioeciske rankefod Scalpellum scalpellum: Feltindsamling og settlings eksperimenter i laboratoriet
Dato: 02-05-2012. Vejleder: Jens Høeg
Anne-Mette Nyby
Hestemuslingen (Modiolus modiolus) i Øresund
Dato: 11-05-2012. Vejleder: Michael Olesen
Camilla Maria Nielsen
Components of the ERAD Hrd1 pathway are conserved and important in Arabidopsis thaliana development
Dato: 22-05-2012. Vejleder: Karen Skriver
Line Haunstrup Bang
Den extrasynaptiske a4b2d GABAA receptor
Dato: 01-06-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Lorenzo Rella
The role of protein disulphide isomerases in C.elegans neuronal development
Dato: 11-06-2012. Vejleder: Berthe Willumsen
Johan Kolstrup
The Ciliary Pocket: The Cradle of the Primary Cilium
Dato: 11-06-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Frederik Malthe Lund
Variation in species richness of phytophagous insects in Denmark
Dato: 13-06-2012. Vejleder: Hans Henrik Bruun
Simon Lindegaard
Variation in species richness of phytophagous insects in Denmark
Dato: 13-06-2012. Vejleder: Hans Henrik Bruun
Signe Sofie Wendel
A search for novel ligands of the prolactin receptor
Dato: 19-06-2012. Vejleder: Birthe Kragelund
Daniela Salvini
Relationships between two chromatin binding proteins studied by ChlP-Seq motif discovery and positional data analysis
Dato: 21-06-2012. Vejleder: Anders Krogh
Magnus Wohlfahrt Rasmussen
MILF/AtPAT1 links mRNA decaping to MAP kinase mediated defense signaling
Dato: 21-06-2012. Vejleder: John Mundy
Nina Heric
Screening of antimicrobial drugs' effect on plasmid stability and gene transfer in bacteria
Dato: 22-06-2012. Vejleder: Søren J. Sørensen
Bjørn Sindbakke Broberg
Surface composition of integrins in Ehrlich cells and changes in cell volume regulation of integrins by Mn2+
Dato: 22-06-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Julia Madelung
A high-throughput screening assay for testing of drugs with impact on plasmid stability
Dato: 22-06-2012. Vejleder: Søren J. Sørensen
Kim Nørring
A role for interferon b in central nervous system and blood-brain barrier homeostasis
Dato: 22-06-2012. Vejleder: Anders Woetmann
Xiaohang Sun
Role of centriolar satellite and subdistal appendage proteins in trafficking to the ciliary base
Dato: 26-06-2012. Vejleder: Lotte Bang Pedersen
Maria Rønberg Heesche-Andersen
Contribution from misfolding of the human secretory pathway Ca-ATPase ATP2C1a to Hailey - Hailey disease
Dato: 26-06-2012. Vejleder: Per Amstrup Pedersen
Kasper Nørgaard Andersen
In vitro growth of isolated human ovarian preantral follicles
Dato: 26-06-2012. Vejleder: Nadja Møbjerg
Susanne Munk Andersen
Effekt af opvarmning, forhøjet atmosfærisk CO2 koncentration og sommertørke på fotosyntese kapaciteten i dværgbusken, Calluna vulgaris, og græsarten, Deschampsia flexuosa, over vinteren - et klorofyl fluorescens studie
Dato: 27-06-2012. Vejleder: Helge Ro-Poulsen
Julia-Kristina Madsen-Østerbye
Characterization of UBXD3, a novel co-factor of the human ATPase p97
Dato: 28-06-2012. Vejleder: Rasmus Hartmann-Petersen
Kristian E.H. Frandsen
The X-ray crystal structure of the N-terminal domain of repressor CI in complex with DNA
Dato: 02-07-2012. Vejleder: Leila Lo Leggio
Lars Iversen
Fordeling og vedvarighed af ferskvandsdiversitet i europæiske landskaber
Dato: 18-07-2012. Vejleder: Kaj Sand Jensen
Lea Mette Madsen
PUT & POT. Pneumococcus (Streptococcus pneumoniae) Urine/oral Test
Dato: 24-07-2012. Vejleder: Anders Priemé
Morten Møller Christensen
Identification of bioactive peptides from fish with an apoptotic effect on pancreatic and colon cancer cells
Dato: 03-08-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Sisse Pedersen
Pleurozium schreberi (Trind fyrremos) i relation til kulstofbalancen i et tempereret økosystem, nu og i fremtiden
Dato: 03-08-2012. Vejleder: Helge Ro-Poulsen
Sofie Vincents Nielsen
Investigating the role of p97 in NF-kB signaling
Dato: 07-08-2012. Vejleder: Rasmus Hartmann-Petersen
Peter Frandsen
Population Genetics of African Mammals
Dato: 10-08-2012. Vejleder: Hans Siegismund
Nynne Marie Rand Larsen
Langtidseffekter af opvarmning, næringsstoftilførsel og skygge på kulstofbalancen og vegetation i to subarktiske heder
Dato: 14-08-2012. Vejleder: Anders Michelsen
Sara Thodberg
Establishment and Study of an E.coli-based Cell-free Expression System
Dato: 15-08-2012. Vejleder: Karen Skriver
Betinna Balling Andersen
Vækstrespons hos to marine planteplanktonarter over for lav pH
Dato: 21-08-2012. Vejleder: Per Juel Hansen
Jane Vendelbo Jensen
Ekspression og aktivitet af 5-lipoxygenasen samt frigivelse af den organiske osmolyt taurin i celler med varierende oxidativ/antioxidativ kapacitet
Dato: 24-08-2012. Vejleder: Ian H. Lambert
Nina Bjelkerup Jensen
Evaluation of gag mutation in Danish treatment naïve HIV-1 patients infected with transmitted protease resistance
Dato: 30-08-2012. Vejleder: Anders Woetmann Andersen
Daniel Hoffmann
Dihydroorotate dehydrogenase B from Lactococcus lactis
Dato: 30-08-2012. Vejleder: Kaj Frank Jensen
Knud Brian Nielsen
Mycorrhizal community assemblage within primary succession on the artificial island of Peberholm
Dato: 30-08-2012. Vejleder: Søren Rosendahl
Pranav Kumor
Computational methods in Cross-linking and Immuno-Percipitation data analysis
Dato: 31-08-2012. Vejleder: Anders Krogh
Razvan-Mihai Badea
Enhancers and Promoters in Erythropoiesis
Dato: 04-09-2012. Vejleder: Albin Sandelin
Esben Harding Andersen
Characterization of the RYamide signaling system in Tribolium castaneum
Dato: 07-09-2012. Vejleder: Cornelis Grimmelikhuijzen
Saskia Hoffmann
Characterization of Cyclin F as a novel G2/M checkpoint regulator
Dato: 07-09-2012. Vejleder: Christian Holmberg
Sofie Lindgren Christiansen
Human Embryonic Stem Cell Differentiation into the Cardiac Lineage
Dato: 07-09-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Anuska La Rosa Egeskov-Madsen
New Aspects of Neurotrophic Signalling: Interplay between NCAM and Ret.
Dato: 14-09-2012. Vejleder: Anders Aspberg
Therese Desirée Brandt van Driel
Plant ecophysiological responses along a soil moisture gradient and long-term responses to simulated climate changes in a tundra ecosystem
Dato: 14-09-2012. Vejleder: Anders Michelsen
Jesper Mosbacher
Consequences of herbivory for tundra plants: A case study with eriophyoid gall mites on arctic willow in high-arctic Greenland
Dato: 19-09-2012. Vejleder: Anders Michelsen
Lubomir Dimitrov Antonov
Inferential Structure Determination from Saxs Data
Dato: 19-09-2012. Vejleder: Thomas Hamelryck
Niels Bjerre Holm
Role of Systeine residues in folding and trafficking af Ano1 and Ano5
Dato: 19-09-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Mary Jo Fernandez Jensen
compositin in green sulfur bacterium Chlorobaculum tepidum TLS
Dato: 20-09-2012. Vejleder: Niels-Ulrik Frigaard
Ida Holst Pedersen
uPARAP expression in cutaneuous T-cell lymphoma
Dato: 25-09-2012. Vejleder: Anders Woetmann Andersen
Kornelia Magdalena Mira
Cellular mechanisms governing matriptase
Dato: 25-09-2012. Vejleder: Lone Rønnov-Jessen
Anni Sieu Wai Mac
Signaling from the EGFR after binding of its different ligands
Dato: 26-09-2012. Vejleder: Berthe Willumsen
Carsten Poul Skou Nielsen
Characterization of an unusual glutaredoxin domain-containing ortholog of the human selenoprotein VIMP in C.elegans
Dato: 26-09-2012. Vejleder: Lars Ellgaard
Mirza Balesic
Isolation and expansion of epitope specific CD8 T-cells
Dato: 26-09-2012. Vejleder: Anders Woetmann
Thorfinn Sand Korneliussen
Estimating Tajima's D and other neutrality test statistics from next generation sequencing data
Dato: 27-09-2012. Vejleder: Rasmus Nielsen
Vibha Raghavan
Relative Ratio Test - A novel way to date ancient DNA
Dato: 27-09-2012. Vejleder: Rasmus Nielsen
Andreas Willeslev-Olsen
The Impcat of SAgs on CTCL
Dato: 28-09-2012. Vejleder: Niels Ødum
Mikael Kryger Jensen
Structural characterization and analysis of the interaction mechanisms of the RCD1-TAF4 domain
Dato: 01-10-2012. Vejleder: Karen Skriver
Pernille Dyhl Strøm
Den mulige rolle for kaliumkanalen TASK-2 i aktiveringen af humane T-celler
Dato: 01-10-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Marie Lund Nielsen
Engineering of Cellobiose Dehydrogenase Chimeras by Domain Shuffling
Dato: 02-10-2012. Vejleder: Gert Dandanell
Lene Skou Nielsen
Caliumtransport i udførselsgange fra humane bugspytkirtel
Dato: 03-10-2012. Vejleder: Ivana Novak
Andrius Senulis
A novel evolutionary fingerprint method for identification of natural peptide receptor ligands
Dato: 04-10-2012. Vejleder: Anders Krogh
Mayada Abdul Halim
Identification of angiogenic markers on bone-marrow-derived mesenchymal stromal cells stimulated with vascular endothelial growth factor
Dato: 08-10-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Ann-Sofie Hintzmann
Full-length characterization of suspected zoonotic rotavirus
Dato: 08-10-2012. Vejleder: Anders Woetmann
Sanne Diemer
Age-dependent development of colitis in SCID mice treated with capsaicin before transfer of colitogenic T-cells
Dato: 09-10-2012. Vejleder: Niels Ødum
Ellen Mønsted Johansen
Characterization of Small Human Antral Follicles with Emphasis on Health Status
Dato: 10-10-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Andreas Høiberg Rasmussen
The a6b2b3 nicotinic acetylcholine receptor: Identification of domains that restrict functional expression of a6 and a pharmacological and biophysical characterization of a6/a3b2b3V9'S
Dato: 10-10-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Isabel Bro Høy
Gapmer and siRNA specificity screen
Dato: 11-10-2012. Vejleder: Jeppe Vinther
Jannie Marie Sand
Basement Membrane Remodeling Associated with Pulmonary Fibrosis
Dato: 11-10-2012. Vejleder: Anders Aspberg
Victor Yakimov
Machine Learning Tools for Antisense Oligonucleotide Analysis
Dato: 11-10-2012. Vejleder: Anders Krogh/Peter Hagedorn
Kathrine Høyrup
Interactions of thiacloprid and biocomplexity in a test system with the springtail Folsomia candida. Effects on springtail survival and reproduction, plant growth, and microbial biomass
Dato: 12-10-2012. Vejleder: Anders Michelsen
Samera Nosheen Ahmed
The role of the cell-surface receptor CD6 in the polarisation of specific T-cell subsets
Dato: 12-10-2012. Vejleder: Anders Woetmann
Hanne Kristine Dyrnum
Diazotrophic Activity and Abundance in Temperate Dry Heathland - The Influence of Seasonal Variation and Global Change
Dato: 15-10-2012. Vejleder: Anders Michelsen
Christina Tingbjerg Brandt
Effekt af fysisk aktivitet og resveratrol på aldersrelaterede ændringer i leveren hos mus
Dato: 19-10-2012. Vejleder: Henriette Pilegaard
Ninette Genster
The biological role of Ficolin-1 binding to leukocytes
Dato: 23-10-2012. Vejleder: Anders Woetmann
Stine Kjær Morthorst
Association of Nucleosome Assembly Protein 1-Like 1 (NAP1L1) with the microtubule cytoskeleton
Dato: 24-10-2012. Vejleder: Lotte Bang Pedersen
Mette K. Beck
The role of T-cells in the pre-metastatic niche
Dato: 26-10-2012. Vejleder: Lone Rønnov-Jessen
Darima Sophia Njama Petersen
Synthetic genetic analysis links the yeast mRNA-binding protein Mrn1 to functions in transcription, mRNA maturation and cellular stress responses
Dato: 29-10-2012. Vejleder: Steen Holmberg
Line Maria Irlund Pedersen
Adenovirus encoding influenza A nucleoprotein - a universal influenza vaccine candidate
Dato: 31-10-2012. Vejleder: Jan Pravsgaard Christensen
Liselotte Lassen
Effekten af temperaturændringer på fisks aerobe metabolisme: havbars og torsk
Dato: 08-11-2012. Vejleder: John Fleng Steffensen
Daniel Mulnæs
Modelling PH dependent conformational fluctuations in proteins
Dato: 09-11-2012. Vejleder: Thomas Hamelryck
Carina Krogsgaard Jørgensen
Constitutive expression of type 1 interferons in the central nervous system?
Dato: 09-11-2012. Vejleder: Allan Randrup Thomsen
Karen Moltesen Hansen
Fødekæderelationer og algesamfund i ferskvandssøer på det tibetanske plateau
Dato: 16-11-2012. Vejleder: Kirsten Christoffersen
Louise Lindbæk
Differential Receptor Localization to the Primary Cilium during Neurogenesis
Dato: 21-11-2012. Vejleder: Søren Tvorup Christensen
Knut Kristoffer Bundgaard Clemmensen
Characterisation of the role of lysosomal cathepsin B in ErbB2-induced invasiveness
Dato: 21-11-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Sara Stilling Jensen
A novel tool for high purity isolation of dipaminergic neurons and ex vivo assessment of DAT trafficking. Characterization of the Slc6a3-EGFP mouse strain
Dato: 22-11-2012. Vejleder: Allan Randrup Thomsen
Jonas Andreas Sibbesen
Probabilistic transcriptome assembly
Dato: 30-11-2012. Vejleder: Anders Krogh
Lasse Maretty Sørensen
Probabilistic transcriptome assembly
Dato: 30-11-2012. Vejleder: Anders Krogh
Prarichad Suratha Sørensen
Vokal individualitet og vokal matching hos nymfeparakitten (Nymphicus hollandicus)
Dato: 30-11-2012. Vejleder: Torben Dabelsteen
Aviaja Zenia Edna Lyberth Hauptmann
Diversity and comparative genomics of bacteria from the Ikka Fjord, southwest Greenland
Dato: 03-12-2012. Vejleder: Anders Priemé
Karen Koefoed
SMURF1 is a Ciliary Protein Involved in Cardiac Development and Congenital Heart Defects
Dato: 04-12-2012. Vejleder: Søren T. Christensen
Dominik Wessely
Gram-positive bacteria with antifungal properties isolated from Southern Greenland
Dato: 05-12-2012. Vejleder: Anders Priemé
Munazza Qayyum
The role of nc886 in infection and immunity
Dato: 07-12-2012. Vejleder: Anders Woetmann
Torben Grotkjær
A multidisciplinary investigation of initial biofilm formation in saltwater aquariums and freshwater aquariums
Dato: 10-12-2012. Vejleder: Bo Jensen/Anders Priemé
Mads Dahl
A multidisciplinary investigation of initial biofilm formation in saltwater aquariums and freshwater aquariums
Dato: 10-12-2012. Vejleder: Bo Jensen/Anders Priemé
Matias Esben Martin
Localization of KCH1 and KCH2 in plasmodium falciparum-infected human red blood cells
Dato: 11-12-2012. Vejleder: Per Amstrup Pedersen
Maria Hansen
Peptides derived from the putative cell adhesion molecule IGSF9
Dato: 13-12-2012. Vejleder: Rasmus Hartmann-Petersen
Troels Ronco
Restriction modification systems in Staphylococcus aureus
Dato: 13-12-2012. Vejleder: Søren J. Sørensen
Signe Kjær Nedergaard
Vocal imitation in the Rosy-faced love-bird (Agapornis roseicollis) and its correlation to neuron count and volume of the vocal brain nucleus, MOc
Dato: 14-12-2012. Vejleder: Torben Dabelsteen
Zacharias B.V. Damholt
Protein interactions of CUE domains in ER-associated degradation
Dato: 14-12-2012. Vejleder: Rasmus Hartmann-Petersen
Azra Omerovic
Plant Innate Immunity
Dato: 17-12-2012. Vejleder: Morten Petersen
Helene Steenkær Holm Müller
BPA1: Binding partner of ACD11
Dato: 17-12-2012. Vejleder: Morten Petersen
Nathia Hass Brandtberg
Introduktion af den europæiske bison, Bison bonasus, til Almindingen på Bornholm
Dato: 17-12-2012. Vejleder: Leif Lau Jeppesen
Christian Ammitzbøll Juul
Characterization of the murine TMEM16F Anion channel
Dato: 18-12-2012. Vejleder: Else Hoffmann
Anne Poder Andersen
Development of complex model systems for analysis of effects of cell-cell and cell-microenvironment interactions on pH regulatory proteins in breast cancer
Dato: 19-12-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Randi Maj Jacobsen
Evaluering af fredningsinstrumentet - Dets udvikling over tid, og effektivitet som naturbeskyttelsesredskab
Dato: 19-12-2012. Vejleder: Hans Henrik Bruun
Christina Wilkens Olesen
ErbB2 receptors in breast cancer: Effects on pH-regulatory proteins and cisplatin-induced cell death
Dato: 20-12-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Jane Bjerre Johansen
Direct interaction with the Na+/H+ exchanger NHE1 regulates ERK1/2 activity
Dato: 20-12-2012. Vejleder: Stine Falsig Pedersen
Sarah Guldager Pedersen
Function of PKA and Epac in cAMP mediated UCP1 expression in brown adipocytes
Dato: 20-12-2012. Vejleder: Karsten Kristiansen