Klara Olivia Dohrmann Hansen

Klara Olivia Dohrmann Hansen

Guide

Biologisk Institut, Øresundsakvariet
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør

Telefon (Sekretariat): +4535321970
E-mail: klaradohrmann@hotmail.dk