Nyheder & presse

 • Forskere udvikler ny effektiv metode til diagnosticering af bugspytkirtelkræft

  02.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospital, Roche Sequencing Solutions og ChemoMetec vil udvikle en række helt unikke teknologier, som tidligt kan diagnosticere bugspytkirtelkræft, der er en af de mest dødelige kræftsygdomme. »

 • Two Villum Investigator grants to professors at Department of Biology

  01.04.2019

  Two professors at Department of Biology (and the National History Museum of Denmark) each just received the prestigious Investigator grant from the Villum Foundation. »

 • A mating war in diving beetles has stopped the evolution of species

  20.03.2019

  In nature, males eager attempts to mate with females can be so extreme that they will harm females. Such negative impact of mating interactions has been suggested to promote the emergence of new species under some circumstances. Surprisingly, one type of diving beetle species now show that this conflict between the sexes can instead lead to an evolutionary standstill in which mating enhancing traits in males and counter-adaptations in females prevent the formation of new species.   »

 • En kulstofpumpe sikrer høj produktion i tætte vandplantebestande

  19.02.2019

  Det er velkendt, at vandplanter fælder kalk, som fremmer omdannelse af bikarbonat til CO2optagelse ved fotosyntesen Men derved forbruges ekstra uorganisk kulstof fra vandet, som kan hæmme den fortsatte fotosyntese. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at der kører en kulstofpumpe i lavvandede planterige søer, som sikrer kalkens genopløsning i bundvandet og natlig opblanding af det opløste kulstof til overfladevandet. Det er forudsætningen for morgendagens fotosyntese. »

 • Antibiotikaresistens spredes hurtigt

  17.02.2019

  Ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens. Fiskefodret forårsager øget antal og diversitet af antibiotikaresistensgener i fiskens tarm. Derved fremskynder overførslen af antibiotikaresistens langt hurtigere end tidligere antaget. »

 • Novo Nordisk Fonden satser på proteinforskning ved Biologisk Institut

  16.01.2019

  To professorer fra Biologisk Institut, Københavns Universitet har fået et afgørende skulderklap af Novo Nordisk Fonden. Fonden har netop tildelt dem hver en af de i alt seks store bevillinger i deres Challenge program og har samtidig sikret, at deres forskning kan foregå med det mest avancerede forskningsudstyr. En samlet bevilling på over 150 millioner kroner. »

 • Moskusoksen - en arktisk overlever mod alle odds

  05.12.2018

  Moskusoksen er ét af de få landpattedyr, der er indvandret naturligt til Grønland. Forskere fra bl.a. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Zoologiske Have København har nu kortlagt, hvordan moskusoksen bevægede sig gradvist nordøstpå i takt med at istiden klingede af, og til sidst etablerede sig i Grønland for omkring 2000 år siden. »

 • To Sapere Aude bevillinger til Biologisk Institut

  04.12.2018

  To unge forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, modtager den prestigefyldte ’Sapere Aude Starting Grant’ fra Danmarks Frie Forskningsfond. Lektor Sine Lo Svenningsen er molekylærbiolog indenfor mikrobiel genetik, og adjunkt Rasmus Heller er evolutionsbiolog med speciale indenfor evolution og biodiversitet hos større pattedyr. »

 • Kulstofbegrænsning af søernes produktivitet

  21.11.2018

  Det er velkendt, at næringsstoffernes, lysets og CO2’s betydning for planteplanktonets produktivitet i søer sker gennem fotosyntesen. Indtil nu har man antaget, at CO2-optagelsen fra atmosfæren fuldt ud kunne dække planteplanktonets behov i næringsrige søer. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at det højere indhold af uorganisk kulstof i hårdt vand i kalkrige, næringsrige søer kan øge planteplanktonets produktivitet op til fem gange om sommeren. »

 • Det første humane membranprotein er kortlagt i Danmark

  12.11.2018

  Det største lager af fedt findes hos mennesket i specialiserede fedtceller. Jo mere føde man indtager, des mere fedt lagres i kroppen – og omvendt - jo mere man bevæger sig, des mere fedt skal kroppen bruge. Banebrydende forskning fra Københavns Universitet har givet ny grundlæggende indsigt i, hvorledes fedtceller hos mennesker omstiller sig fra en situation, der kræver opmagasinering af fedt til en situation, der kræver frigivelse af fedt. »

 • Statens Naturhistoriske Museum lægges sammen med Biologisk Institut

  02.11.2018

  Rektor ved Københavns Universitet har, efter indstilling fra dekanen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, besluttet at lægge Statens Naturhistoriske Museum sammen med Biologisk Institut. Arbejdet med at gennemføre fusionen går i gang med det samme og forventes at være gennemført medio 2019. »