Om instituttet

Biologisk Institut hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Instituttet er lokaliseret i henholdsvis Biocenteret, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 15, Universitetsparken 4 og i Helsingør.

På Biologisk Institut forskes og undervises inden for et bredt spektrum af biologiske områder. Heraf kan blandt andet nævnes: 

Akvatisk biologi
Biodiversitet
Bioinformatik
Biokemi
Biologi
Bioteknologi
Cellebiologi
Conservation biologi
Endokrinologi
Evolutionsbiologi
Fysiologi

Genetik
Genomforskning
Mikrobiologi
Molekylær biologi
Molekylær Biomedicin
Molekylær neurobiologi
Neurobiologi
Plantefysiologi
Populationsbiologi
Proteinkemi
Økologi

Mission

Det er Biologisk Instituts mission at være en videns- og kulturbærende institution, der skaber ny biologisk indsigt gennem fremragende forskning. Vi har desuden til formål at uddanne højt kvalificerede kandidater gennem forskningsorienteret undervisning og via et stærkt engagement i samfundet.

Vision

Instituttets vision er, at Biologisk institut er internationalt førende inden for biovidenskaberne – målt på forskningens og kandidaternes kvalitet – og at instituttet er den foretrukne partner for forskningssamarbejdspartnere, studerende, nuværende og fremtidige medarbejdere – både i den private og offentlige sektor samt blandt opinionsledere.