Om instituttet

Biologisk Institut hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Instituttet er lokaliseret i henholdsvis Biocenteret, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 15, Universitetsparken 4 og i Helsingør.

På Biologisk Institut forskes og undervises inden for et bredt spektrum af biologiske områder. Heraf kan blandt andet nævnes: 

Akvatisk biologi
Biodiversitet
Bioinformatik
Biokemi
Biologi
Bioteknologi
Cellebiologi
Conservation biologi
Endokrinologi
Evolutionsbiologi
Fysiologi

Genetik
Genomforskning
Mikrobiologi
Molekylær biologi
Molekylær Biomedicin
Molekylær neurobiologi
Neurobiologi
Plantefysiologi
Populationsbiologi
Proteinkemi
Økologi