Formidling – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Formidling

Folkeskoler

Biologisk Institut afholder løbende aktiviteter for folkeskoleklasser hele året.

Elever fra 8. - 10. klassetrin er meget velkomne til at besøge vores Skoletjeneste, som ligger på Biologisk Institut i Københavns Biocentrets topmoderne laboratorier.

For de yngre folkeskoleelever (5. - 10. klasse) kan det være en oplevelse at få besøg af Cirkus Naturligvis. Her giver universitetsstuderende  indblik i naturvidenskabens verden, og der bliver rig lejlighed til at prøve, lugte og røre!

Gymnasier

Biologisk Institut har en række aktiviteter for gymnasier.

Vi tilbyder laboratorieøvelser i Biocentrets topmoderne laboratorier. Vi har lavet tre separate øvelser inden for proteinoprensning og enzymkinetik (BIOlink), som alle handler om emnet antibiotikaresistens. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med pipetter og spektrofotometre, så læs mere her og book et besøg.

I november hvert år tilbyder vi Studiepraktik for gymnasieelever. Går du og overvejer at tage en naturvidenskabelig uddannelse, så kom ind og få syn for sagen, få testet de biologiske og biokemiske teknikker - og følg undervisningen på instituttet. 

I starten af året afholder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet en samlet dag for gymnasielærere, hvor der om formiddagen er foredrag om den nyeste forskning, og om eftermiddagen etableres workshops på de enkelte institutter. Læs mere om Gymnasielærerdagen i de foregående år.

Onsdag i uge 9 er der hvert år Åbent Hus på Biologisk Institut. På instituttet har vi 3 forskellige bacheloruddannelser samt én kandidatuddannelse: Kom og hør nærmere om uddannelsernes opbygning og studielivet på Biologisk Institut.

  • Biologi
  • Biokemi
  • Molekylær Biomedicin
  • Bioinformatik (kandidatuddannelse)

 Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet tilbyder desuden en foredragsrække, læs mere her.

Arrangementer

Biologisk Institut deltager i årets Kulturnat i København fredag den 12. oktober 2018, kl. 18:00-24:00.

Du kan møde forskere og studerende fra Biologisk Institut sammen med matematikere, kemikere, fysikere og dataloger i H.C. Ørstedsbygningen i Universitetsparken 5, 2100 København Ø (Vandrehallen) og hør om biologisk forskning -  om bla. økologi, klimaforandringer, vandforhold og meget mere. Der bliver masser af aktiviteter og foredrag for børn, unge og voksne.

Og vi sælger Kulturnatspas på aftenen!

Læs om Biologisk Instituts deltagelse i Kulturnatten her

Øresundsakvariet

Øresundsakvariet (en del af Københavns Universitet) er et saltvandsakvarium og et videnpædagoisk center indenfor havmiljøet med oplevelser og inspiration til alle!

Øresundsakvariet er et lokalt, mindre saltvandsakvarium, der ligger tæt på Øresund og på Nordhavnen i Helsingør. Ved et besøg på akvariet fås et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde.

Læs mere på akvariets hjemmeside.

Levende billeder

Primære cilier - cellernes ultimative antenner - Søren Tvorup Christensen (2015)
Professor Søren Tvorup Christensen og Lektor Lotte Bang Pedersen er førende i Danmark inden for forskningen i primære cilier, der fungerer som antenner på overfladen af de fleste celler i vores krop. De primære cilier er unikke sensoriske organeller, der opfanger signaler fra cellernes omgivelser og omsætter disse til information inde i cellen. Dette har stor betydning for cellernes evne til at danne væv og organer under fosterudvikling samt opretholde organers funktion hos voksne. Derfor kan fejl i antennerne forårsage svære fostermisdannelser og give ophav til sygdomme såsom diabetes, fedme, kræft og kognitive lidelser. I denne film fortæller Søren Tvorup Christensen om deres arbejde, og hvordan ny viden inden for primære cilier på sigt kan bidrage til forbedret diagnose og behandling af patienter med disse sygdomme.

Primary Cilia - the cells' ultimate antennae - Søren Tvorup Christensen (2015)
Professor Søren Tvorup Christensen and Associate professor Lotte Bang Pedersen are leading experts in Denmark on primary cilia, which function as antenna on the surface of most cells in our body. Primary cilia are unique sensory organelles that register signaling molecules form their surroundings and transmit the signals into a cellular response. This controls the ability of cells to coordinate tissue and organ development during embryonic and fetal development and to maintain the function of organs in the adult. Consequently, defects in primary cilia are a major cause of severe birth defects and disease in the adult such as diabetes, obesity, cancer and cognitive disorders. I this movie, Søren Tvorup Christensen presents their work, and how new knowledge on primary cilia may contribute to better diagnosis and treatment of patients with this diseases and disorders.Sådan kommunikerer celler med hinanden
– Lotte Bang Pedersen (2017)
Primære cilier er antenne-lignende strukturer, der findes på overfladen af de fleste celler i kroppen, og som er vigtige for kommunikationen mellem de forskellige celler. Hvis cilierne er defekte, fungerer kommunikationen mellem cellerne ikke, hvilket går ud over deres evne til at regulere flere vigtige cellulære processer. I sidste ende kan det føre til alvorlige sygdomme, der kan påvirke næsten alle organer og væv i kroppen, både under fosterudvikling og hos voksne.