Jens Borum

Jens Borum

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Makroalger og undervandsplanter økofysiologi

Næringsstof- og kulstofdynamik

Gasdynamik i havgræsser

Effekter af klimaforandringer

Eutrofiering

Aktuel forskning

Resource acquisition and utilization in aquatic plants
Plant-sediment interactions in seagrasses
Balance among autotrophic components
Plant influence on ecosystem elemental cycling

Teaching
Basic limnology
Aquatic ecology

ID: 10108