Berthe Marie Willumsen

Berthe Marie Willumsen

Lektor emerita

Forskningsresume med yderligere links.

Undervisnings- og vejledningsområder

Bacheloruddannelsen for Biokemi

 • Kursusleder og lærer på kurset 'Molecular Cell Biology - bachelor (molekylær cellebiologibiologi - bachelor)'; valgfrit 15 ECTS-fag på Biokemistudiets 3 år, i blok 2.
 • Vejleder på interne og eksterne bachelorprojekter på Biokemi (eller biologi- eller molbiomed-) studiets 3 år (Blok 3 og 4; ansøgere kan med fordel have kurset Molecular Biology (Blok2))
  • Gennemførte og iganværende projekter
  • Retningslinier for udarbejdelse af Bachelorrapporter over eksperimentelle bachelorprojeker jeg skal evaluere
  • Bachelorprojekt-eksamen

Kandidatuddannelsen for Biokemi

 • Kursusansvarlig for og underviser på hovedfagslinien Molecular Cell Biology - kandidat
 • Specialevejleder for eksperimentelle projekter for biokemi- og biologistuderende; interne og eksterne specialer; ansøgere kan med fordel have kurset Molecular Cell Biology (Blok2) (se nuværende og tidligere studerende)
  • Retningslinier for udarbejdelse af specialerapporter jeg skal evaluere
  • Den mundtlige del af speciale eksamen

ID: 9713