29. juni 2023

Den bedste af mange ypperlige!

Prisoverrækker fra SCIENCErådet, Anders Mortensen, prodekan for uddannelse, Grete Bertelsen, institutleder på Biologisk Institut, Niels Kroer, prismodtager, Mette Burmølle, dekan Katrine Krogh Andersen.


Mette Burmølle, professor på Biologisk Institut, har modtaget prisen som Årets Underviser på SCIENCE 2023. Mettes positive og inkluderende undervisningsmetoder og store forståelse for de studerende har gjort hendes kurser ekstremt populære blandt de studerende.

Mette Burmølles tilgang til undervisningen har skabt et læringsmiljø, hvor de studerende føler sig trygge til at spørge frit og bidrage aktivt. Hun anerkender de studerendes udfordringer og stræber efter at skabe en behagelig atmosfære, hvor forundring er i højsædet og fejl langt fra er forbudte.

Mette er i sin undervisning motiveret af at vække de studerendes nysgerrighed og åbne deres øjne for den oftest usynlige, men allestedsnærværende, mikrobiologi. Og det står klart for alle, at Mette finder undervisning lige så vigtig som forskning, og at hun stræber efter at knytte teori til praksis for at gøre undervisningen konkret og relevant.

Prisen som Årets Underviser på SCIENCE 2023 er en fornem anerkendelse af Mette Burmølles store dedikation og engagement i at skabe inspirerende undervisning for de studerende på Biologisk Institut. Ved en reception i Konsistoriesalen stod SCIENCErådet for prisoverrækkelsen, som blev fejret med mange taler, bl.a. af dekan Katrine Krogh Andersen og institutleder Niels Kroer.

Formålet med SCIENCE Undervisningspris er at synliggøre betydningen af både den gode undervisning, det gode undervisningsteam og den gode underviser. Alle studerende kan indstille en underviser til prisen. Vinderen udvælges af repræsentanter fra SCIENCE's 24 bacheloruddannelser.

Mette takker bl.a. alle de travle studerende, der bruger tid på evalueringer og indstillinger.Kontakt: Mette Burmølle og Sidsel Kretzschmer Henriksen

Emner