26. maj 2023

DFF bevillinger til forskere på Biologisk Institut

Forskere på Biologisk Institut har også i år indhentet store bevillinger til forskning på Biologisk Institut - lige fra giftig algeopblomstring til forskning i RNA virus. Bevillinger beløber sig til ca. 38 mDKK.

Bevillingsmodtagerne er:

Professor Stine Falsig Pedersen, Sektion for Cellebiologi- og Fysiologi
Projekt: NHE6-driven metabolic regulation at the endosomal membrane
I dette projekt testes den hypotese, at hjernecellers stofskifte og overlevelse reguleres af proteinet NHE6, som sidder på disse vesiklers overflade og regulerer deres pH. NHE6-tab og -mutationer er direkte årsag til dødelige neurodegenerative sygdomme, men mekanismen er ukendt.
Beløb: 6.190.814 DKK

Lektor Jeppe Vinther, Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi
Projekt: Discovery and function of metabolite capping for RNA viruses
Mange virus har gener der molekylært er opbygget med en lidt anden struktur end cellens egne gener, hvilket gør det muligt for vores celler at opdage dem, men samtidig har virus imidlertid udviklet strategier til at gemme sig for eller blokere cellens immunforsvar. Derfor beskytter mange virus deres gener med en ”cap” der får det til at ligne cellens egne molekyler. Ved at studere hepatitis C virus (HCV), et virus der fører til alvorlig leversygdom og kræft, har vi fornylig opdaget en fuldstændig ny strategi til at beskytte sine gener. HCV udnytter FAD, et lille molekyle der normalt indgår i cellens stofskifte, som ”cap”. Det giver en struktur som immunforsvaret ikke er gearet til at genkende og virusinfektionen kan derfor flyve under cellens radar.
Beløb: 6.120.633 DKK

Professor Lars Ellgaard, Sektion for Biomolekylære Videnskaber
Projekt: Unravelling the universe of macro-conotoxins
Giftige dyr producerer millioner af protein-baserede giftstoffer, der kan bruges til at behandle og/eller udforske sygdomme. Allerede nu eksisterer flere lægemidler baseret på dyregiftstoffer, mens andre giftstoffer er i kliniske forsøg, bruges til diagnostik eller som forskningsredskaber. Giftige havsnegle, keglesneglene, producerer en række usædvanligt forskelligartede giftstoffer, de såkaldte conotoksiner. Deres fremstilling udgør imidlertid en flaskehals for deres udnyttelse, specielt når det gælder de større giftstoffer (macro-conotoksiner). 
Beløb: 2.879.915 DKK

Lektor Vibe H. Østergaard, Sektion for Funktionel Genomics
Projekt: Characterizing Plk1 as a regulator of mitotic TopBP1 function
Kræft opstår som følge af en række mutationer, der efterlader cellen med en uhæmmet evne til at dele og sprede sig i kroppen. Imidlertid afføder nogle af disse mutationer også specifikke svagheder ved kræftcellerne. Dette kan udnyttes til kræftmedicin, således at medicinen specifikt slår kræftceller ud, mens behandlingen kun i mindre grad påvirker raske celler. Nye studier antyder, at mutationerne efterlader kræftcellerne særligt afhængige af en mekanisme, der medieres af et protein kaldet TopBP1.
Beløb: 2.879.901 DKK

Lektor Michael A. Sørensen, Sektion for Biomolekylære Videnskaber
Projekt: Ribosome profiling for regulatory networks in Escherichia coli
Mange tarmbakterier er, ligesom Escherichia coli, hurtigt voksende bakterier som formår at vokse maksimalt hurtigt i forhold til energien i de fødeemner de gror på. I dette projekt bruges en teknik, ”ribosome profiling”, til at forstå hvordan bakterier regulerer udtrykket af deres gener, både når de skal vokse hurtigst muligt og når de skal omstille sig til langsommere vækst i situationer hvor der er mangel på bestemte næringsstoffer.
Beløb: 2.879.808 DKK

Professor Per Juel Hansen, Marinbiologisk sektion
Projekt: Adaptive significance of toxin production in marine bloom-forming microalgae – implications for food web dynamics
Formålet med dette projekt er at studere den adaptive betydning af produktion af lytiske giftstoffer hos marine mikroalger. Antallet af giftige algeopblomstringer er steget på globalt plan som følge af menneskelig aktivitet. Sådanne algeopblomstringer kan det have en altødelæggende effekt på det kystnære marine økosystem, og føre til massedød af fisk og bunddyr.
Beløb: 2.878.795 DKK

Lektor Jonathan Z. Stik, Sektion for Økologi og Evolution
Projekt: Using nutrition to link land-use change and insect declines in Denmark
Insekter er blevet kaldt de ’små væsener der styrer verden’. Hermed er der opstået en bekymring for den globale nedgang i mængden og mangfoldigheden af insekter. Jeg hypoteser, at menneskelig aktivitet i Danmark har ændret plantesamfundet på måder, der negativt påvirker de næringsstoffer, som planteædende insekter har brug for. Her vil blive benyttet en ny database over Danmarks plantekomposition for at teste, hvordan langsigtede ændringer i plantesamfund har ændret de næringsrige plantesøgningslandskaber, der er tilgængelige for planteædende insekter.
Beløb: 2.875.187 DKK

Professor Kaare Teilum, Sektion for Biomolekylære Videnskaber
Projekt: Transient structure in NCOA3 by accurate hydrogen exchange
Regulering af gener er vigtig for, at organismer kan udvikle sig og fungere korrekt. En stor del af de proteiner, der indgår i genregulering, er meget store og indeholder både dele med en kompakt velordnet struktur og dele med mere eller mindre uorden. Vi er helt afhængige af eksperimentelle metoder for at kunne beskrive de kortlivede strukturer, der findes i uordnede proteiner, og som ofte er af stor betydning for funktionen. Vi bliver nødt til at kende deres egenskaber, hvis vi vil forstå detaljerne i hvordan proteinerne fungerer, og for eksempel udvikle medicin, der rammer disse proteiner. I projektet arbejder vi med at udvikle en metode, som kan bruges til at undersøge stabiliteten af kortlivede strukturer i proteiner, meget nøjagtigt og på ganske små mængder prøve.
Beløb: 2.874.405 DKK

Professor Søren Tvorup Christensen, Sektion for Cellebiologi- og Fysiologi 
Projekt: Ciliary signaling in size control of the cerebral cortex
Ny forskning antyder, at opbygningen af vores hjerne under fosterudvikling kontrolleres af såkaldte primære cilier, som er antennelignende enheder, der opfanger og omsætter information fra signalmolekyler i kroppens væv og organer. Formålet med nærværende forskningsprojekt er at kortlægge hvordan primære cilier registrerer og omsætter kemiske signaler til at skabe hjernebarkens stamceller og omdanne disse til nye nerveceller.
Beløb: 2.872.965 DKK

Lektor Christy Hipsley,  Sektion for Økologi og Evolution
Projekt: DOG-ROOTS: An integrative framework for deconstructing the origin of domestic dogs
Mens forskere er enige om, at hunde stammer fra ulve, hvor og hvornår i løbet af deres omgang med mennesker blev de tæmmet? Dette projekt vil integrere nye genetiske og morfologiske data fra gamle til moderne medlemmer af hundefamilien (canids) for at svare på et grundlæggende spørgsmål i menneskets historie - hundens oprindelse.
Beløb: 2.847.513 DKK

Lektor Rasmus Kjøller, Sektion for Terrestrisk Økologi
Projekt: Aboveground – belowground functional interactions between plant effect traits and fungal response traits in forests III
En af de vigtigste grupper i skovens økosystem er ektomykorrhiza svampe, der lever i symbiose med træerne. Svampene får sukkerstoffer direkte fra træerne, men leverer til gengæld essentielle næringsstoffer tilbage, som de optager fra jordbunden. Dette projekt vil undersøge hvordan træer med forskellige egenskaber, gran, bøg, eg og lind, påvirker deres symbiotiske partnere.
Beløb: 2.385.057 DKK

Find alle DFF støttede forskningsprojekter på Danmarks Frie Forskningsfond hjemmeside

Emner