5. juli 2023

Ny professor på Biologisk Institut

Birgitte RegenbergBirgitte Regenberg tiltrådte 1. juni som professor i Evolution af Eukaryotiske Genomer på Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Birgittes forskningslaboratorium udfører tværfaglige projekter med ekstrakromosomalt cirkulært DNA (eccDNA) som fællesnævner.

Birgittes gruppe har bidraget til at vise, at cirkulært DNA er andet og langt mere end et kuriosum i det eukaryote genomer. EccDNA spiller således en afgørende rolle, bl.a. indenfor genregulering, evolution og i udvikling af sygdomme, herunder kræft.

Gruppen anvender gær, mus og humane kræftceller som modelsystemer i arbejdet med at forstå de grundlæggende principper bag cirkulært DNA. De er tillige frontløbere indenfor udviklingen af metoder til isolering og påvisning af eccDNA og nye bioinformatiske værktøjer til analyse af sekvensdata. Ultimativt arbejder gruppen på at belyse nogle af de helt store spørgsmål inden for evolutionsbiologien relateret til artsdannelse og kræft.

Birgitte Regenberg er derved en internationalt anerkendt forsker indenfor molekylærbiologi og genetik, og anses som pioner i udforskningen af cirkulært DNA og dets betydning. Med denne udnævnelse styrker Biologisk Institut sin position indenfor bioteknologi og genetisk forskning.

Kontakt: Birgitte Regenberg og Sidsel Kretzschmer Henriksen

Emner