23. januar 2023

Villum Young Investigator - Jing Tang

Bevilling

Jing Tang, som er tilknyttet Terrestrisk Økologi på Biologisk Institut, Københavns Universitet, har netop modtaget den prestigefyldte bevilling Villum Young Investigator. 

Villum Young Investigator-programmet uddeles hvert år af VILLUM FONDEN til unge talenter, der udviser excellent forskning og har tilknytning til en dansk forskningsinstitution. I år uddeles bevillingen til 22 forskertalenter.

På VILLUM FONDEN hjemmeside udtaler forskningsdirektør Thomas Bjørnholm:
- "Med Villum Young Investigator-programmet understøtter vi universiteternes udvikling af forskningsmiljøer på højeste internationale niveau ved at tiltrække og fastholde talentfulde yngre danske og udenlandske forskere. Modtagerne er fremragende forskere, og det glæder mig at se, at universiteterne giver mange af dem gode karrieremuligheder med tenure track-stillinger”.

Jing Tang har fået bevilliget 8 mDKK til projektet: Vekselvirkningen mellem planters temperatur og klimaforandringer i Arktis.

Portræt

Hun forsker i Arktis, hvor der er en forstærket opvarmning og øgede hedebølger. Projektet skal undersøge, hvordan planter reagerer på disse hurtigt skiftende temperaturforhold, og hvordan det ændrer planters påvirkning af klimaet. Projekt kombinerer in-situ- og satellitobservationer, laboratorieeksperimenter og matematisk modellering for at belyse planters temperatursgrundlæggende indflydelse på flere planteprocesser og regionalt klima.

Bevillingen finansierer forskningslederen, en ph.d.-studerende og to postdocs. Jing Tang bliver fast tilknyttet Sektion for Terrestrisk Økologi som Tenure Track fra d. 1. maj 2023. 

 

 

Emner