8. maj 2024

Bogudgivelse

Bogudgivelse

Professor Kaj Sand-Jensen fra Biologisk Institut har sammen med botaniker og illustrator Jens Christian Schou skrevet bogen 'Fra bakterier til blomsterflor - plantelivets opståen  og udvikling fra urtid til nutid". Den tegner de store linjer i plantelivets udvikling og beskriver også den nuværende og højaktuelle biodiversitetskrise, som menneskeheden befinder sig i.

Bog
'Fra bakterier til blomsterflor - plantelivets opståen og udvikling fra urtid til nutid" af Kaj Sand-Jensen

Hvordan opstod plantelivet på Jorden? Hvad er en plante overhovedet? Og har vi virkelig brug for alle blomsterne?

Blomsterplanterne repræsenterer en artsrigdom, som mennesker siden har efterstræbt og udnyttet uhæmmet, mest intensivt i de seneste par hundrede år. Resultatet er nutidens kriser for natur

og klima. Historien viser, at planternes livskraft med stor artsrigdom og tilpasningsevne før har bragt dem gennem globale kriser. Så måske kommer plantelivet til at blomstre igen efter biodiversitetskrise og masseuddøen.

Bogen er i handlen nu.

Læs mere om bogen her: Gad´s Forlag

Kontakt

Professor Kaj Sand-Jensen
Ferskvandsbiologisk sektion, Biologisk Institut
Mail: ksjensen@bio.ku.dk

Helle Blæsild
PR & Kommunikation, Biologisk Institut
Mail: helleb@bio.ku.dk
Tlf. +45 2875 2076

Emner